Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Pražská ideová konference “Jsme starostové!” 6. dubna 2024

Pražská ideová konference “Jsme starostové!” 6. dubna 2024

30. 4. 2024

Březen proběhl ve znamená příprav na Republikový sněm a krajská organizace STAN Praha se rozhodla využít příležitosti, kdy se sejde členská základna na krajském sněmu, a uspořádala krajskou ideovou konferenci formou kulatých stolů.

Pražská ideová konference “Jsme starostové!” 6. dubna 2024

Pražská ideová konference “Jsme starostové!” 6. dubna 2024

Konference proběhla 6. 3. 2024 na Masarykově koleji na Praze 6 a zúčastnilo se jí  50 členů a členek a registrovaných příznivců a příznivkyň, kteří se po 20 minutách střídali u pěti kulatých tematických stolů: 

  • Eurovolby v Praze, garanti: Nikola Turková, Adam Čejka, Adam Trunečka
  • Máme plán! Územní a strategický rozvoj HMP, garant: Petr Hlaváček
  • Školství v Praze: rok od ustavení koalice, garant: Antonín Klecanda
  • Pražští starostové v Parlamentu ČR, garanti: Jan Lacina, Milada Voborská, Vladimír Balaš, Roman Bělor, David Smoljak
  • Zrcadlový dialog: S přítelem schopným kritiky po boku můžeš jít rychleji vpřed, garant: Michal Biskup

Každý stůl by nalézal odpovědi na následující otázky: Jaká jsou rizika/silné stránky v dané oblasti, na co si dát pozor? Jak se v daném tématu zrcadlí politické poslání Starostů? Jaké jsou další konkrétní kroky, úkoly?

Důležitým výstupem je především ideové zakotvení pražské organizace, jehož shrnutí naleznete níže. 

Jsme Starostové!
Je nám vlastní mravenčí práce, se kterou se snažíme měnit  k lepšímu svět kolem nás. Máme zkušenosti - můžeme uvádět konkrétní příklady  z praxe na všech úrovních veřejné správy. Umíme věcně a nepopulisticky argumentovat a  nebojíme se zapojovat lidi z nejrůznějších odborností. Umíme vyjednávat s politiky,  diskutovat s voliči i si dávat vnitřní zpětnou vazbu. Umíme řešit aktuální problémy a dostat  se z krize. Stojíme na silné energii zdola, kvalitních a zkušených lidech a dynamickému  leadershipu. Díky tomu máme chuť posouvat se vpřed. 

Naším politickým cílem je komplexní rozvoj města, který myslí na všechny potřeby  občanů a zároveň se rozvíjí podle transparentních a jednotných pravidel. Apelujeme na  kvalitní vzdělávání, hledáme řešení obecního bydlení s využitím rozvojových pozemků v majetku města. Chceme prohlubovat vztah lidí k Evropské unii a platit Eurem. Musíme  Evropu přiblížit Praze a přihlásit se k evropskému směřování 

Máme kvalitní obsah pro komunikaci. V námi spravovaných gescí prosazujeme celou  řadu výrazných projektů. Pracujeme s daty, prognózami obyvatel a veřejné vybavenosti,  rozumíme plánování města. 

Máme možnost stát se srozumitelnou, odvážnou a odpovědnou politickou stranou.  Pro to ale musíme být sami čitelní, srozumitelní, přímočaří a razantní v obhajobě našich  témat a hodnot. Nesmíme být přehnaně slušní a musíme umět tvrdě prosazovat naše  zájmy.  

Musíme posílit komunikaci našich témat, zajistit větší viditelnost poslanců a senátorů,  prodat je v místě, kde je lidi znají. Musíme hledat nové osobnosti a nepřicházet o ty  stávající. Musíme být kreativní i konkrétní. 

 

Pokud vás koncept konference zaujal a chcete vědět více, neváhejte se obrátit na krajskou tajemnici Kláru Neumannovou na klara.neumannova@stan.cz