Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Pravidelný týdenní přehled STAN Praha 22.7. - 28.7. 2019

Pravidelný týdenní přehled STAN Praha 22.7. - 28.7. 2019

26. 7. 2019


Vážení příznivci a členové pražského STANu, milí čtenáři našich webových stránek. Přináším krátkou a stručnou informaci o událostech tohoto horkého letního týdne.
 

Rozcestník historických znovuobnovených cest Suchdol.

Rozcestník historických znovuobnovených cest Suchdol.

Rada  HMP

Rada tentokrát nezasedala, ale dlužím vám seznam usnesení z minulé rady, zde je:http://www.praha.eu/public/d4/5e/cc/3006950_1012852__26._Rada_HMP_2019_usneseni.pdf

 

Návštěva Suchdola 

S Tomášem Nakládalem podnikáme výpravy k našim starostům a v pondělí jsme zavítali na Suchdol, kde jsme si prohlédli v reálu místa, kterými tamní starosta Petr Hejl výsadbou stromů bojuje proti suchu a ničení krajiny a zároveň činí z této sedmitisícové městské části na severozápadě metropole příjemné místo k životu, snaží se tyto ekologické projekty propojovat s komunitním životem suchdolských tak, aby si připomínali místní zajímavosti, historické okamžiky, smutné události, statečnost tehdejších obyvatel. Takže v aleji u znovuobnovené historické cesty naleznete adoptované stromy s cedulkou jejich patronů, kteří o ně pečují, starý pískovcový hraniční kámen, který byl objeven ve škarpě se stal připomínkou křižovatky spojnic mezi Suchdolem a Horoměřicemi a místní sochař ho opatřil krásným kovaným křížkem a pomníček starých časů zase ožil a krášlí okolí. U kaple svatého Václava vznikl krásný ovocný sad osázený starými odrůdami, hezky se ujal. První stromořadí tohoto sadu jsou věnována čestným občanům a lidem, kteří se staly oběťmi válečných odsunů a pak nám také ukázal svatební sad, kde je více jak padesát stromů pořízený svatebčany mladým novomanželům, kteří s tím nápadem přišli a na památku jejich rozhodnutí zde vzrůstá nový sad historických odrůd ovocných dřevin. Hezké nápady, které uvádím pro inspiraci a na našich FB stránkách si můžete přehrát video, které jsme s Petrem natočili.


 

Krajský výbor

Ve čtvrtek zasedal náš Krajský výbor, na němž jsme přijali 3 nové uchazeče, diskutovali aktuální  vztah městských společností vůči Radě města a připravovali náš postoj na strategickou koaliční schůzku na toto téma. Ale Hanka upozornila na další problematické kauzy, například stav prostoru pod bývalým pomníkem Stalina na Letné, který hrozí zřícením, neboť existuje analýza jeho zbědovaného stavu. Místo musí být v dohledné době zabezpečeno, zakonzervováno, aby nedošlo k obdobnému neštěstí jako s Trojskou lávkou. Budeme se o to v rámci klubu Spojených sil pro Prahu zasazovat.


 

Z gesce Petra Hlubučka

Centrální park na Chodově se znovu zaskvěl a zkrásněl: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/centralni_park_na_chodove_po.html

Petr dohlíží také na obnovu potoků a vodních ploch. Byla dokončena revitalizace Svépravického potoka v Horních Počernicích: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/drive_narovnany_potok_se_opet_klikati_v.html

Ochlazování města přispějí nová mlžítka, jeho první vlaštovku v pondělí v Praze Petr obhlížel v centru města a přibude dvacítka dalších: https://www.facebook.com/STANPetrHlubucek/photos/a.1981656458525696/2613858328638836/?type=3&theater

Věděli jste, že městští strážníci mají svůj ponton? V pondělí otevírali nově pořízený a Petr u toho nechyběl: "Dnes jsme slavnostně předali nový ponton pro potřeby Městská policie hl. m. Prahy. Ten starý sloužil 71 let a už potřeboval nutně vyměnit", píše Petr na FB profilu: 

https://www.facebook.com/STANPetrHlubucek/photos/pcb.2615882111769791/2615876741770328/?type=3&theater

 

Z gesce Hany Kordové Marvanové

 Hanka hledá podporu novely zákona týkajícího se krátkodobých ubytovacích služeb v Senátu a nalezla ji, Senát ji vrací k novému projednání do Poslanecké sněmovny: "Poskytování krátkodobého ubytování v bytových domech v centru Prahy je čím dál větší problém. Obyvatelé si v centru stěžují, že bydlení v domech, které se proměnily de facto v hotely, je velmi nepříjemné. Tisíce lidí, kteří takto byty pronajímají, neplatí poplatky městu, ale nemáme zákonné možnosti se o nich dozvědět a vymáhat je", uvádí hlavní důvody pro zákonné ošetření na svém FB Hanka.

Předkupní právo pro obce a kraje při prodeji majetku státu:

Návrh zákona, který Hanka ve své gesci radní pro legislativu připravila a který byl jednomyslně schválen v červnu na zastupitelstvu hl. m. Prahy, jde do další fáze. Příští týden v úterý by o návrhu měla jednat vláda. "Náš návrh má podporu Asociace krajů České republikySvaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv České republiky. Našim cílem je omezit spekulace se státním majetkem a umožnit, aby cenné pozemky mohly sloužit potřebám obyvatel krajů a obcí", říká k tomu HM.  

 

Buďme si blíž:

Aneta vypsala další termíny exkurzí do poslanecké sněmovny, více informací o dalších akcích sledujte zde a kontaktujte ji v případě zájmu o zprostředkování návštěvy do míst, která nejsou běžně dostupná: https://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/hlavni-mesto-praha/bume-si-bliz

"Během minulého týdne proběhly prohlídky zajímavých prostor trezoru České národní banky. Za provázení děkuji kolegovi Jakubovi Sobotkovi. Mohli jsme se vidět i při unikátních prohlídkách hromadných úkrytů Bezovka na Praze 3 i Folimanka na Praze 2. Děkuji za účast, mnozí tato neformální setkávání oceňují jako přínos pro své kluby seniorů, zaměstnance úřadu apod. STAN je opravdu lidem blíž", píše Aneta.

 

 

Přeji krásné letní období se šťastnými návraty domů!

 

 

S pozdravem

 

Vlasta Urbánková
krajská tajemnice Praha

Autor: Vlasta Urbánková