Hlavní stránka Praha 11 Naši lidé Mgr. Blanka Janečková

Mgr. Blanka Janečková

Profesí jsem pedagog, 23 let jsem byla ředitelkou základní školy Ke Kateřinkám. Ačkoli mám humanitní vzdělání, mým koníčkem je matematika a finance. I díky tomu se ve svém politickém životě zajímám zejm. o rozpočet MČ ve všech jeho souvislostech, a vzhledem k mé profesní orientaci také o otázky školství a sportu.

Ve volebním období 2018 - 2022 jsem se stala již potřetí členkou zastupitelstva MČ Praha 11, kde se věnuji zejm. výše zmíněným oblastem. Jsem předsedkyní finanční komise, členkou komise pro výchovu a vzdělávání, komise pro evropské fondy a členkou finančního výboru. Od prosince 2021 jsem také předsedkyní pracovní skupiny pro školství.

Z našeho volebního programu na období 2022 - 2026

7.  Školství

Zajistíme dostatek míst v mateřských a základních školách pro jihoměstské děti.

Budeme budovat důsledně partnerské prostředí mezi zřizovatelem a řediteli mateřských a základních škol.

Finančně zajistíme provoz škol v rámci rozpočtu MČ Praha 11.

Dlouhodobé plánování finančních prostředků do údržby školských budov je prioritou.

Zrealizujeme urychleně zajištění energetického auditu školských budov (vzhledem ke stoupajícím nákladům na energie je třeba odborně posoudit možnosti šetření u jednotlivých budov a navržená opatření realizovat).

Finanční podpoříme školní sportování (výuka plavání, výuka bruslení, projekt Atletika do škol).

Budeme spolupracovat se školami při realizaci opatření, která vychází z nových předpisů (zabezpečení budov, digitalizace agend apod.).