Hlavní stránka Praha 11 Naši lidé Mgr. Bc. Dagmar Havlíčková

Mgr. Bc. Dagmar Havlíčková

V těchto dnech mám pracovní jubileum. V pražském školství působím 40 let. Na Jižním Městě 33 let, z toho 26 let jsem ředitelkou ZŠ na Pošepného náměstí.
Během svého funkčního období jsem se stále vzdělávala, abych mohla novými poznatky ovlivňovat výchovně vzdělávací proces. Od péče o žáky se specifickými poruchami, prevence sociálně patologických jevů, environmentální výchovy k biologii a ornitologii, které patří k mým prioritám. V současné době je však moji hlavní činností revize školního vzdělávacího programu v návaznosti na modernizaci výuky v rámci informatiky a robotiky.
 
Za dobu svého působení jsem se opakovaně setkávala s politiky, kteří by rádi řídili školství a téměř nic o něm nevěděli. Svými aktivitami pak školství spíše poškozovali. Je to hlavní důvod, proč jsem se rozhodla kandidovat a podpořit politiky, kteří pro školství na Praze 11 od existence samostatné městské části udělali nejvíce.

Vzdělání a vzděláváni je to, co považuji v lidském životě za nejdůležitější. 
Který pozdrav mám nejraději? "Slunce v duši" přeji všem, především všem našim voličům.