Hlavní stránka Praha 11 Naši lidé Ing. Radka Soukupová

Ing. Radka Soukupová

Jsem původem z Liberce, ale téměř 35 let bydlíme s mým mužem na Jižním městě, kde vyrostly naše tři děti. Myslím, že člověk se má starat o místo, kde žije. Od roku 1994 jsem (vyjma jednoho volebního období) členkou jihoměstského zastupitelstva. Dvě volební období jsem působila jako místostarostka pro školství, kulturu, zdravotnictví a sociální záležitosti. Celý svůj profesní život se věnuji sociálnímu začleňování, momentálně jako ředitelka dětského domova na Zbraslavi. Mám ráda klasickou hudbu, zpívám ve dvou sborech. Působím v dozorčí radě o. p. s. Asistence. Baví mě hledat cesty k rozvoji města.

Jsem registrovanou příznivkyní STAN a za STAN jsem ve volebním období 2018-2022 byla zvolena členkou zastupitelstva MČ Praha 1. Věnuji zejména oblasti územního rozvoje a sociální agendě. Jsem předsedkyní komise pro strategické a územní plánování a komise pro koncepci rozvoje sociálních a návazných služeb. Jsem také členkou komise sociálně–zdravotní a výboru pro územní rozvoj. Jsem také předsedkyní společného zastupitelského klubu TOP 09/STAN.

Z našeho volebního programu na období 2022 - 2026

 5.  Sociální a zdravotní aktivity

Podpoříme rozvoj zejména terénních sociálních služeb pro seniory, zdravotně postižené osoby, rodiny s dětmi či osoby ohrožené vyloučením.

Budeme usilovat o revitalizaci bezbariérových objektů v ul. Petýrkova.

Podpoříme co nejdelší setrvání seniorů v jejich vlastním bydlení. Zasadíme se o dostupnost potřebných služeb dle poptávky obyvatel. 

Budeme posilovat zejména terénní služby a podpůrné programy tak, aby klienti nemuseli odcházet do lůžkových zařízení.

Dokončíme přestavbu objektu v ul. Vejvanovského na moderní pobytové služby pro seniory, včetně odlehčovací služby a služby pro seniory se stařeckou demencí. 

Podpoříme mobilní hospicovou péči.

Podpoříme rozvoj zdravotní péče, zejména chybějící lékařské odbornosti, řešení přetíženosti některých pracovišť a zařízení.

Zajistíme zachování lékařské služby první pomoci a vznik této služby pro děti. 

Budeme usilovat o rozptýlení sociálních bytů s cílem zabránit koncentraci sociálního napětí.

Podpoříme zachování senior taxi.

Chceme zajistit dostupné bydlení, zejména pro mladé rodiny v rekonstruované budově Sandra a ve spolupráci s magistrátem i v budově hotelu Opatov.

Podpoříme programy pro integraci cizinců.

Budeme spolupracovat s poskytovateli sociálních, zdravotních a návazných služeb při tvorbě jihoměstské sítě potřebných služeb.