Hlavní stránka Praha 11 Články

Články

TOP 09 Praha 11 & Starostové a nezávislí Praha 11

schvalují toto prohlášení o společném postupu pro komunální volby 2022

M e m o r a n d u m  o společném postupu pro komunální volby 2022

Vědomy si programové blízkosti, velmi dobré spolupráce ve volebním období 2018 - 2022 a společné odpovědnosti přispívat k rozvoji městské části Praha 11, politické subjekty TOP 09 Praha 11 & Starostové a nezávislí Praha 11 se dohodly na následujícím:

1. SPOLEČNÁ KANDIDÁTKA PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022 NA PRAZE 11, SPOLUPRÁCE A VOLEBNÍ KAMPAŇ

- Sestavíme společný volební program, který bude klást důraz zejména na nutnost dalšího rozvoje Prahy 11. Mezi naše priority patří zkvalitnění a regenerace veřejného prostoru, zdravé životní prostředí a široká nabídka veřejných služeb. . Našim společným cílem je, aby Praha 11 byla bezpečným a živým městem, které svým obyvatelům všech věkových kategorií poskytuje kvalitní bydlení, dostupné sociální a zdravotní služby, pracovní příležitosti, kvalitní vzdělávání i možnosti pro trávení volného času a sportování.

- Vytvoříme kvalitní společnou kandidátku pro podzimní volby do zastupitelstva městské části Praha 11.

- Povedeme slušnou volební kampaň s důrazem na konkrétní program kompetentní, transparentní  a odborné správy městské části Praha 11.

- Ustavíme společný volební štáb, který bude v první řadě zajišťovat naplnění tohoto memoranda.

- V následujících měsících podepíšeme řádnou koaliční smlouvu.

2. POVOLEBNÍ SPOLUPRÁCE

Po komunálních volbách 2022 se s ohledem na výsledek voleb zavazujeme ke společnému postupu v rámci povolebních vyjednávání a ustanovení společného klubu zastupitelů pro volební období 2022 - 2026.

V Praze dne 20. 4. 2022

………………………….                                                                       ………………………………………….

za TOP 09 Praha 11                                                                za Starostové a nezávislí Praha 11

Jakub Lepš                                                                             Radka Soukupová

Jan Stárek                                                                              Blanka Janečková

Tereza Dolanská                                                                    Lubomír Kmoch