Hlavní stránka Praha 10 Kdo je STAN Praha 10?

Kdo je STAN Praha 10?


David Kašpar

David Kašpar (*1976)

Místostarosta MČ Praha 10

Mám v gesci kulturu a školství. Tvrdím, že jsou to silové resorty. Mojí hlavní motivací je přispět k pozitivnímu rozvoji Prahy 10 právě v těchto oblastech. Bydlím na Solidaritě a miluju to tady. Praha 10 je krásné město a zaslouží si, aby byla spravovaná s rozumem. A to není málo.

e-mail: david.kaspar@praha10.cz

mobil: +420 777 321 105

/dkaspar/


Matěj Štěpánek

Matěj Štěpánek (*1992)

Zastupitel MČ Praha 10

V rámci Prahy 10 se zaměřuji na vytvoření bezpečného prostředí pro naše občany, zejména na prevenci proti novým formám bezpečnostních hrozeb a rizik. Jako člen Komise bezpečnostní jsem se proto za tuto oblast podílel na přípravě Strategického plánu udržitelného rozvoje. Taktéž jsem členem Návrhového výboru a Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu.

e-mail: matej.stepanek@praha10.cz

/jettam/


Registrovaní příznivci