Hlavní stránka Praha 10 Příběh STAN Praha 10

Příběh STAN Praha 10

Vznikli jsme...


Jaké jsou naše základní principy?

Jednáme slušně a otevřeně.
Je slušnost zvednout telefon, odpovědět na email nebo zareagovat na sociální síti. Je normální naslouchat potřebám občanů a snažit se vyhovět. Politická funkce je placená z veřejných peněz - sloužit veřejnosti má v popisu práce.
Záleží nám na lidech.
Města tvoří lidé. Vztah k místu, ve kterém žijí, je důležitým faktorem pro kvalitní správu území. Proto je třeba takový vztah posilovat a motivovat lidi v jejich zájmu o Prahu 10. Začíná to ve školce a končí v domově seniorů.
Podporujeme chytrá řešení.
Komunální politika je o těch nejmenších detailech. Právě tam je třeba se zamyslet a nabídnout to nejlepší řešení pro dané místo. Ideologické poučky tady selhávají, je důležité naslouchat a přemýšlet. A nebát se rozhodnout.