Hlavní stránka Praha 10 Vize STAN pro Prahu 10

Vize STAN pro Prahu 10

Praha 10 je místo, kde se nám dobře žije.

Chceme pomoci tomu, aby městská část, ve které bydlíme, byla čistá, bezpečná, kulturní, s dostatkem míst ve školkách a s možností snadného parkování. Jednoduše řečeno - aby Praha 10 byla dlouhodobě tím nejlepším místem pro život v Praze.


Naše programové priority

Otevřený úřad jako centrum informací a kvalitního poradenství
Praha 10 bude mít novou budovu úřadu. Tedy nejnovější a nejmodernější v celé Praze. A takový musí být i servis, který bude poskytovat veřejnosti. V takové budově musí sedět úředníci, kteří budou ochotni odpovědět na Vaše dotazy, či pomoci občanům řešit nějaký problém. Poskytované informace musí být srozumitelné a kvalitně zpracované. Rovněž musí být v přehledné formě dostupné na internetu.
Kvalitní a čistý veřejný prostor města
Uklizené chodníky, čisté hřiště, parky i zastávky hromadné dopravy, místa pro relax i jízdu na kole, úprava Čechova náměstí a prostranství kolem metra Strašnická, Skalka i Želivského. Vyvineme maximální úsilí, aby byla desítka svěží, bez přetékajících odpadkových košů a popelnic s důrazem na detaily, které kazí celkový dojem. Rovněž se zasadíme o snížení vizuálního smogu, odstranění nadbytečného dopravního značení a sjednocení městského mobiliáře, jak jen to bude možné.
Školství a vzdělanost jako silový resort
Městská část spravuje základní a mateřské školy. To je velká zodpovědnost. Máme možnost ovlivnit vzdělání našich dětí v samotném začátku. Do školství jsme připraveni opravdu investovat. Ne ho jen držet nad vodou, ale připravit takové pobídky, které přitáhnou nové pedagogy. Ti pak vytvoří inspirativní zázemí pro naše děti. A školní budovy nebudou vypadat jak z minulého tisíciletí, ale musí odpovídat požadavkům nastupujících generací. Podporujeme opravu Strašnické školy, výstavbu MŠ v Bajkalské. Podílíme se na plánu navýšení kapacit pro předškolní a základní vzdělávání na Praze 10.
Parkování, doprava, přechody
Zóny už máme. Ale co parkování? Určitě se dá ještě zlepšovat. Provoz v průběhu let stále houstne. Praha 10 by neměla být tranzitem pro auta směřující do metropole. Ve spolupráci s kolegy na hl. m. Praze pomůžeme ulevit dopravě směrem do centra. Jsme pro podporu výstavby družstevních parkovacích domů či zřízení alternativních parkovacích míst. Často stačí zpevnit plochu, či zavést šikmé parkování. A také chceme zvýšit počet přechodů - to je téměř nulová investice s mnohdy zásadním dopadem.
Kultura a umění si zaslouží podporu
Za kulturou se nejezdí, kultura se žije. Je tedy důležité ji stimulovat v místě bydliště. Úřad není agentura na zajištění zábavy obyvatel - MČ má podporovat ty, kteří umění a kultuře rozumí. Za našeho působení nově vzniklo Vršovické literární centrum Waldéz, nového provozovatele získal i prostor Vzlet. Hledáme nájemce pro Strašnické divadlo a plánujeme opravu vily Karla Čapka. Praha 10 nemůže být kulturní periferií.
Péče o životní prostředí
Praha 10 má na svém území hodně zahrad, parků, houštin, potoků a nechybí ani les. Považujeme to za obrovskou výhodu a chceme o tento zelený poklad pečovat, řádně jej udržovat a rozvíjet. Budeme vysazovat nové stromy a starat se o ty vzrostlé. Každý obyvatel Prahy 10 si bude moci adoptovat svůj strom. Podpoříme projekt zelených střech na školních budovách. Kde to půjde, umístíme na budovách v našem vlastnictví solární kolektory.
Pocit bezpečí v každé čtvrti
V místě, kde chce člověk bydlet, vychovávat děti či trávit spokojené stáří se musí cítit bezpečně. Budeme podporovat efektivní spolupráci s Městskou policií a přispějeme na posílení hlídek tam, kde to bude potřeba.
Bydlení
Chceme garantovat dostatek dostupných veřejných bytů. Podpoříme výstavbu družstevních bytů či uvítáme spolupráci s developery, kteří chtějí stavět na území Prahy 10 odpovědné a udržitelné projekty.
Sociální oblast, péče o zdraví
Městská část by měla umět poskytnout pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují. V rámci námi zřizovaných domech s pečovatelsklou službou chceme poskytovat kvalitní služby seniorům a potřebným. Ve spolupráci s hl. městem Prahou budeme koordinovat pomoc bezdomovcům a sociálně slabým jedincům. Podporujeme spolupráci s neziskovým sektorem, který má v této oblasti letité zkušenosti.
Sport a volný čas
Amatérský sport a trávení volného času považujeme za nedílnou součást městského života. Podpoříme výstavbu sportovních hal na školních pozemcích, které budou sloužit jak žákům, tak široké veřejnosti. Budeme se snažit vytvořit podmínky pro to, aby se lidé mohli projet na kole nebo kolečkových bruslích. Chceme budovat čtvrť přátelskou běžcům a podporovat dostupné sportoviště ve veřejném prostoru. Uděláme vše pro to, aby plánovaná Drážní promenáda skutečně vznikla.