Hlavní stránka Jílové u Prahy Program

Program

DOPRAVA

Efektivnější hromadná doprava pro cesty do Prahy a zpět. Vytvoření záchytných parkovišť v blízkosti MHD (např. u Billy, pneuservisu atd.). Spolupráce při řešení místních úprav plánované stavby dálnice D3, včetně obchvatu kolem Jílového tak, aby byly v co největší míře eliminovány negativní vlivy této dopravní stavby na lidi a přírodu. Naším cílem je, aby  dálnice byla co nejvíce přínosem pro město.

 

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO DĚTI

Zatraktivnění místních škol pro nové i stávající učitele např. podporou bydlení, vytvořením prostoru pro nové nápady, otevřenou atmosférou. Stabilizovat kvalitní personál školy. Zlepšit kvalitu vzdělávání místní ZŠ a tím snížit počty žáků odcházejících do jiných škol. Chceme, aby se ZŠ stala pojmem, v tom pozitivním slova smyslu. Podpora sportovních aktivit mládeže.

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Otevření úřadu lidem. Komunikace s ním musí být rychlá a jednoduchá. Vše potřebné musí být snadno dostupné na webových stránkách města (smlouvy, rozpočet města, podrobný program zastupitelstva, strategický plán rozvoje, atd.). Jen informovaný občan může kontrolovat vedení města, požadovat plnění slibů a dávat podněty.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A TURISTIKA

Budování retenčních nádrží v obci a koncepční řešení zásobování pitnou vodou tam, kde je jí nedostatek. Motivační politika recyklace a dostatečná osvěta vedoucí k omezení vzniku odpadů.

Rozvoj turistiky a návštěvnosti města propagací turistických cílů. Vytvoření a obnova turistických tras a cyklotras, napojení na trasy z okolí, podpora vzniku a rozvoje služeb a podnikatelských aktivit (ubytování, kultura a sport).

 

INVESTIČNÍ PRIORITY

Rozvíjet strategicky a vyváženě město i jednotlivé městské části z běžného rozpočtu a dotačních titulů.

• investice do celého města a jeho částí (komunikace, vodovod, kanalizace, osvětlení, hřiště)

• revitalizace historického centra a městského parku za muzeem

• vybudování centra pro setkávání občanů a „start up“ pro podnikatele

• vytvoření otevřeného, moderního a vstřícného úřadu

• propojení města s okolím sítí cyklistických a naučných stezek