Hlavní stránka Jesenice Aktuality Jesenici chybí náměstí

Jesenici chybí náměstí

4. 10. 2018

Jesenici chybí prostor pro setkávání se občanů, trhy, prostory pro novou kavárnu, restauraci, poštu, banku, dům služeb; to vše by mělo dle našeho názoru být součástí jesenického náměstí. Je třeba společně diskutovat nad tím, jak by mělo vypadat. Optimálním územím pro vznik nového důstojného centra je plocha v historické části Jesenice u křižovatky ulic Budějovická a Říčanská, v prostoru dnešní prodejny a skladů SIKO, autobazaru a bývalého JZD. Jedná se o území vhodné k celkové přestavbě. Původně byla pro toto území ve Změně č. 4 Územního plánu obce Jesenice v roce 2014 navržena podmínka zpracování Regulačního plánu, který by tak umožnil obci lépe regulovat výstavbu v tomto území. Tato podmínka byla, bohužel, současným vedením vypuštěna. Škoda. Dohoda s majiteli pozemků bude tedy obtížnější, ale určitě ne nemožná. Současný stav tohoto území je dost neutěšený, změna k lepšímu by mohla být dobrou motivací. Město by však kultivaci tohoto území mělo regulovat a aktivně se podílet. Město v tomto případě zastoupené nejen vedením a úředníky, ale i veřejností, odbornou i laickou. Výsledný návrh by měl být závěrem společné diskuse. Centrum Jesenice musí být vizitkou celého města. Motivací pro soukromé majitele budov v centru by mohly být dotace na rekonstrukce fasád jejich domů.

Co udělalo současné vedení města pro kultivaci centra Jesenice? Nic. Naopak cestu ke vzniku náměstí zkomplikovalo tím, že z připravovaného prakticky hotového návrhu změny územního plánu obce vypustilo regulační plán, nástroj, kterým by výstavbu v tomto území mohlo město ovlivňovat.

O všech záměrech budeme informovat a každý se k nim bude moci vyjádřit, ať už v obecním časopisu, na webu města nebo ve svolané veřejné diskusi.

Autor: Pavel Smutný