Hlavní stránka Jesenice Naši kandidáti

Naši kandidáti

1. Ing. Pavel Smutný, 42 let

zastupitel, majitel jazykové školy

místostarosta obce Jesenice (2010 – 2011), starosta Jesenice (2011 - 2014), člen komise pro školství, kulturu sport a volný čas (2010 – 2014), předseda kontrolního výboru (2014 – dosud)

„Baví mě pracovat pro místo, kde žijeme."

Po mnoha letech budování své úspěšné jazykové školy jsem v roce 2010 stál před výzvou k aktivnímu zapojení do veřejného života v obci, která se před dvanácti lety stala mým domovem. Tuto výzvu jsem přijal a začal se věnovat práci, kterou považuji za velmi tvůrčí a smysluplnou, práci pro Jesenici. Během mého starostování se nám podařilo nastartovat a také zrealizovat řadu kvalitních projektů, zároveň připravit i dlouhodobější projekty, které mohou Jesenici proměnit v místo daleko příjemnější pro život. Bohužel řada těchto projektů stále čeká na realizaci. Rád dotahuji věci do konce, a proto jsem připraven opět pokračovat v započaté práci jako starosta naší obce, která si zaslouží důstojné centrum, ještě více zeleně, centrální sportovní a rekreační areál, kvalitní občanskou vybavenost, odpovídající dopravní infrastrukturu a zajímavý společenský a kulturní život.“

2. Ing. arch. Iva Řehulková, 46 let

architektka

místostarostka obce Jesenice (2014 - 2015), zastupitelka, předsedkyně Stavební komise města Jesenice

"Ráda bych městu, kde se svou rodinou žiji, nabídla své vzdělání a zkušenosti a pomohla mu se smysluplně a koncepčně rozvíjet a co nejlépe fungovat pro své občany."

Jsem autorizovaná architektka pro architekturu a územní plánování. Mám 13 let praxe ve dvou projekčních atelierech, pracovala jsem na odboru územního plánování a regionálního rozvoje, kde jsem mimo jiné pořizovala územní plány, byla jsem zástupkyní architekta města Říčany. Později jsem pracovala jako referentka územního rozvoje pražské městské části, kde byla náplní mé práce mimo jiné tvorba strategických a plánovacích dokumentů, návrh stanovisek k výstavbě, řízení rozvojových projektů. Od listopadu 2014 do prosince 2015 jsem byla místostarostkou města Jesenice za ANO, dosud jsem předsedkyní Stavební komise města Jesenice.

Na pozici místostarostky města jsem se rozhodla koncem roku 2015 rezignovat, a to zejména z důvodu neshody s některými členy vedení obce, nedodržení základních bodů našeho programu a nesouhlasu se systémem práce na úřadě i propouštěním zkušených kvalitních úředníků. Projekty byly zadávány bez jednotné koncepce, byl velký tlak podřídit se autoritativnímu způsobu vedení. Bylo obtížné pracovat na projektu, do kterého někdo jiný bez mého vědomí chaoticky zasahoval, někdy jej i zrušil. Následně jsem vystoupila i z koalice a z hnutí ANO, jelikož naprosto nesouhlasím s praktikami hnutí ANO. Zůstala jsem sice nezařazeným, ale aktivním zastupitelem předkládajícím návrhy usnesení a řadu podnětů a připomínek ve prospěch občanů Jesenice.

Vzhledem k tomu, že jsem v rámci minulé koalice pod vedením ANO nemohla plně využít svých zkušeností a je hodně věcí, projektů, které bych v Jesenici chtěla udělat, proto znovu kandiduji, a to za STAN, v jehož týmu cítím tvůrčí potenciál a morální kredit.

Mé priority jsou:

1. Chci pro Jesenici zajistit vznik kvalitního nového územního plánu.

2. Chci pracovat na vzniku chybějícího náměstí v Jesenici.

3. Ráda bych zavedla veřejnou diskusi ke všem důležitým záměrům v Jesenici.

3. Mgr. Vladimír Koblasa, 43 let

podnikatel, zastupitel, člen Dopravní a bezpečnostní komise Rady města Jesenice

"Není mi lhostejný další vývoj Jesenice."

Za minulé 4 roky jsem jako zastupitel poznal, že je stále hodně možností, jak zde zhoršit podmínky pro klidný život. Po důkladném zvážení jsem se rozhodl dále kandidovat a aktivně tak pomoci rozvíjet obec ke spokojenosti nás všech. Žiji zde od narození a rád bych, aby zde i mé děti šťastně vyrůstaly. Bydlím v Osnici, na Kocandě vedu rodinný podnik, v Jesenici navštěvují děti školu, lékaře, nakupujeme, Zdiměřice mají pro naše děti nejlepší hřiště, v Horních Jirčanech máme známé. Je ještě mnoho věcí, které se musí v těchto obcích vylepšit a dobudovat. Mojí prioritou bude pohlídat, aby zde pod různými záminkami nevznikly už žádné další megalomanské projekty, ať už jde o bydlení, dopravu či komerční areály.

4. Ing. Renáta Voláková, 50 let

elektroinženýrka, členka Komise pro životní prostředí, aktivní člen spolku Sdružení občanů okolí SOKP proti hluku z dopravy

„Zajímá mě místo, kde žiji. Chci se podílet na řešení jeho problémů a jeho rozvoji především v oblast životního prostředí.“

V Jesenici bydlím 10 let a za tu dobu sleduji její rozvoj a její problémy s tím související. Pravidelně se účastním schůzí zastupitelstva a jsem též členem dopravní komise a životního prostředí. Za tu dobu jsem poznala, kdo k řešení problémů našeho města nejvíce přispívá, a proto jsem se rozhodla kandidovat za STAN. Sleduji i lídry strany na republikové úrovni a jsem přesvědčena, že patří k osobám s největším morálním kreditem. Chci spolupracovat a podporovat takovéto lidi.

Jsem dále členem spolku zabývající se problémem hluku z Pražského okruhu. Sledujeme spolu s právní kanceláří a sousedními obcemi na okruhu 512 i vývoj kolem hlukové legislativy. Jsem velmi nespokojena s řešením, které bylo Jesenici (ne)nabídnuto jako kompenzace hlukové zátěže. Domnívám se, že současné vedení obce neudělalo pro řešení daného problému maximum a chci pro to udělat více. Snížení hluku z Pražského okruhu je mojí prioritou.

5. Mgr. Světlana Vrbková, 42 let

učitelka českého jazyka (do roku 2017 ZŠ Jesenice)

„Vzděláním můžeme změnit i svět kolem nás.“

Když jsem se před patnácti lety přestěhovala z Českých Budějovic do Jesenice a posléze i do Zdiměřic, netušila jsem, jak moc mi tato místa přirostou k srdci. Po mateřské dovolené jsem nastoupila jako učitelka do jesenické školy a pracovala jsem zde až do loňského roku. Své dlouholeté zkušenosti v oblasti vzdělávání bych chtěla uplatnit především k rozvoji vzdělávacích služeb v našem městě a k aktivní podpoře volnočasových aktivit dětí a mládeže. Ráda bych se zapojila i do zkvalitnění spolupráce mezi obcí a školou. Přála bych si, aby se vzdělávací instituce v našem městě otevřely více novým potřebám doby a staly se tak místy, na které budou občané pyšní.

6. Ing. Martin Čížek, 40 let

IT architekt

 

„Rád bych svým dílem přispěl k rozvoji našeho městečka."

Aby byla Jesenice v dlouhodobém horizontu místem pro kvalitní a příjemný život, je k tomu potřeba nastartovat další rozvoj odpovídající městské infrastruktury a zajistit podmínky pro její důstojné udržování. Bylo by mi ctí hájit zájmy našich občanů v oblastech územního plánování a dopravy.“

7. Ing. Aleš Růžička, 43 let

majitel firmy, zastupitel

"Město Jesenice potřebuje efektivní a hlavně dlouhodobý směr. Jsem člověk pevných a zdravých názorů."

V Jesenici bydlím již deset let a snažím se být její aktivní součástí. Není mi lhostejný vývoj města a rád bych přispěl zdravým rozumem a nadhledem. Jsem příznivcem transparentní a efektivní politiky, bez zbytečného dohadování. Vadí mi rozrůstající se administrativa a zbytečné ztrácení času. Bydlíme hned vedle Prahy a ta nás na jednu stranu velmi zatěžuje, ale současně přináší mnoho příležitostí ve vzdělání, práci, kultuře, sportu i zdravotnictví. Když se vrátím domů do Jesenice, cítím, že napětí ustupuje. Do Prahy je to jen kousek, a to je výhoda. Ale musíme tvrdě bojovat s krajskými a státními dopravními mega projekty, jinak nás to pohltí a z Jesenice bude pouze obří dopravní uzel. Podporuji nová sportoviště a nové odpočinkové zóny, představuji si nový park mezi Jesenicí a Zdiměřicemi. Potřebujeme konečně druhou školu a musíme myslet na starší generaci. Jsem rád, že žiji v Jesenici a budu ji podporovat.

8. Daniel Kalášek, 30 let

IT konzultant, překladatel

„Chci pomoci rozumnému rozvoji města, zejména z pohledu dopravy."

Do Jesenice jsem se přistěhoval, abych unikl ruchu a chaosu velkého města. Zároveň mě lákala i představa menší komunity a výhod z ní vyplývajících. O místní politiku jsem se začal zajímat asi před rokem po zhlédnutí zasedání zastupitelstva, kdy jsem chtěl přispět svými znalostmi, mimo jiné i z mezinárodních projektů z oblasti dopravy. Budu se tedy zabývat hlavně rozvojem města, hlavně z pohledu dopravy – jak osobní, tak hromadné a zlepšení dopravní obslužnosti města jako celku. Bez dobře fungující dopravy nejde spokojeně a klidně žít, ani podnikat.“

9. Petr Solař, 20 let

student VŠE

„Nechci jen nečinně přihlížet.“

Když jsem byl osloven hnutím STAN, zda bych se připojil ke kandidátce do komunálních voleb, rád jsem tuto nabídku přijal. Jedná se o prověřené uskupení s velmi kvalitně sestaveným programem a schopnými lidmi. Ačkoliv mi bližší zkušenosti s komunální politikou zatím schází, místo nich mohu nabídnout mnoho energie, nové nápady a pragmatické uvažování. Zároveň chci reprezentovat pohled mladší části jesenického obyvatelstva, který bývá často opomíjen. Mojí programovou prioritou jsou dva již rozpracované projekty, a to nový sportovní areál a nové náměstí. Myslím si, že obě tato místa by viditelně pozvedla úroveň našeho města a mrzí mě, že se s jejich realizací v uplynulém volebním období otálelo.

10. Mgr. Tereza Janouškovcová Bartůňková, 35 let

PR specialistka v neziskové organizaci

"Záleží mi na prostředí, ve kterém vyrůstají naše děti."

Měnit věci, posouvat je dál jde jen tehdy, pokud se člověk aktivně zapojí. Když jsem proto dostala nabídku kandidovat, uvědomila jsem si, že je to příležitost, jak přispět k péči o náš společný prostor. Jak Jesenice vypadá a co se v ní děje, mi není lhostejné. Několik let už jsem aktivním dobrovolníkem ve zdejším mateřském centru, kde rozvíjíme aktivní komunitní život zejména pro rodiny s malými dětmi. Teď se chci zapojit do rozvoje obce ještě více. Mnoho už se udělalo, ale mnoho je ještě před námi. Jesenice si určitě zaslouží více veřejné zeleně, více sportovního i kulturního vyžití, volnočasových aktivit pro děti. Společně s dalšími se proto budu snažit, abychom toho dosáhli a žilo se nám tu ještě lépe.

11. Mgr. Igor Sóos, 47 let

zástupce ředitele celního úřadu

„Když máte možnost pracovat s lidmi, o kterých víte, jak moc jsou ochotni pracovat pro veřejné záležitosti, byla by škoda ji nevyužít a nepodílet se s nimi na systémovém a jasném rozvoji Jesenice.“

Ten kdo žije v Jesenici ví, že je to dobré místo pro život. Rozvíjející se školství, relativně dost veřejného prostoru, minimální kriminalita. Co ale dělají naše děti? Zvlášť ty náctileté? Chodí do organizovaného kroužku? Asi ano. A co dále? Leží doma a jsou na sociálních sítích? Baví se s kamarády jen přes ně? Často ano. Pojďme tyto děti vrátit do veřejného prostoru, vytvořme jim pro to podmínky, vybudujme plánované, avšak léta zakonzervované multifunkční sportoviště a budujme další obdobná místa. Přemýšlejme případně také o kvalitních sportovních třídách v ZŠ. Vhodných modelových příkladů je u našeho velkého souseda Prahy, ale i okolních obcích dost a dost. Ale mysleme pohledem řádného hospodáře i na rozvoj již vybudovaných obecních staveb a zařízení. Nyní myslím technologický rozvoj. Přemýšleli jste někdy jak snížit nemocnost dětí ve škole či školkách? Co třeba rekuperace vzduchu apod.? Příkladů jinde je opět dost. Proč se k nim nepřidat? Další prostor rozvoje naší obce vidím např. v oblasti silničních komunikací a dopravního značení, pokračování rekonstrukce veřejného osvětlení, protože Jesenice není jen páteřní ulice Budějovická apod. Mějme také odpovědné a transparentní hospodaření, buďme moderní obcí, která se rozvíjí nikoliv živelně, ale předvídatelně, mysleme na budoucnost. Mysleme i na sousedské vztahy jak mezi občany Jesenice, tak okolními obcemi.

12. Jana Burešová, 45 let

vedoucí cestovní kanceláře

„Rozhodování městského zastupitelstva bezprostředně ovlivňuje náš život každý den“

Žiji v Horních Jirčanech 12 let. Donedávna jsem přijímala jednotlivá rozhodnutí vedení města spíše informativně, s nutností vzít je na vědomí a případně se jim přizpůsobit. V poslední době však zásadně nesouhlasím s některými závěry a rozhodnutími vedení města Jesenice bez ohledu na názory opozice i značné části občanů. Nesouhlasím se stávajícím stylem vedení města na způsob řízení soukromé firmy, kdy jen jeden názor je údajně ten správný, přičemž hlavní důraz je kladen na formu a nikoliv obsah. Populismus by neměl mít v komunální politice místo, pracujme společně na zlepšení podmínek našeho života v místě našich bydlišť, realizujme projekty, které budou prokazatelně prospěšné pro nás obyvatele déle než jen jedno volební období.

Jesenici velmi chybí multifunkční sportovní areál, který by měl být snadno dostupný zejména pro naše děti a mládež. Jesenice je mladé město, kde žije mnoho dětí /mládeže a jejich přistup k možnosti sportovat v našem městě je podle mého názoru velmi omezená. Funkční sportovní komplex by se měl stát nejen místem možného provozování rozmanitých forem sportovních aktivit, ale i centrem spojujícím všechny věkové skupiny našeho města.

13. Mgr. Tomáš Říčka, Ph.D., 43 let

lektor a vysokoškolský učitel

„Záleží mi na místě, kde žiji, a proto se chci aktivně zapojit do jeho rozvoje."

Zapojení do veřejného života a správy věcí veřejných jsem vždy považoval za součást mého života. Zapojil jsem se aktivně do událostí z roku 1989; vystudoval politologii; pracoval ve veřejné správě na Praze 11; pomáhal jsem s aktualizací demografické studie v Jesenici a snažil se navrhnout oblasti dalšího rozvoje.

Mám bohaté teoretické a praktické zkušenosti z fungování klastrů a mikroekonomie na konkrétním území (tedy propojení firem, vzdělávacích institucí, veřejné správy a dalších subjektů na geograficky vymezeném území). Viděl jsem pozitivní efekt takové spolupráce v Cambridgi, Bostonu, Sillicon Valley, Mnichově či Lovani. Že se taková spolupráce dá nastartovat i v ČR dokazují města Brno, Říčany či Dolní Břežany. Rád bych pomohl s takovým rozvojem v obci, kde žiji.“

14. Monika Hubínková, 48 let

majitelka prodejny se zdravou výživou

"Rozvoj obce mi není lhostejný."

Rozhodla jsem se kandidovat za hnutí STAN, protože program je jasný, tvořivý a pozitivní. Ing. Smutný má mnoho zkušeností již z dřívějšího působení v pozici starosty, není tudíž potřeba ztrácet čas s postupným „rozkoukáváním se“ nejen na úřadě, ale v celém soukolí komunální politiky. Může se tedy rovnou přistoupit ke smysluplné práci. Dostatek zeleně, sportovních a odpočinkových míst spolu se širokou nabídkou kulturních akcí apod. jsou dobrým základem kvalitního života. S celou rodinou nevnímáme naši obec jen za „noclehárnu“, ale za místo pro náš domov.

15. Bc. Zlata Marková

učitelka prvního stupně (ZŠ Jesenice)

„Hluk z dopravy ohrožuje naše zdraví a zhoršuje kvalitu bydlení. Nelze jen pasivně přihlížet současné situaci, je nutné požadovat nápravu.“

Bydlím v Jesenici 15 let, po zprovoznění Pražského okruhu výrazně narostla zátěž hlukem. Hluk ohrožuje naše zdraví. Příslušné státní orgány nás přesvědčují, že hygienické limity nejsou překročeny a není potřeba investovat do dalších protihlukových opatření. V budoucnu nám hrozí další zvýšení hluku po dostavbě dálničního přivaděče z jižních Čech. Musíme aktivně chránit naše životní prostředí a prosazovat variantu s nejmenší hlukovou zátěží, nikoliv nejlevnější. Chci se zasadit, aby naše město vystupovalo aktivně v této problematice při stavebním řízení a též prosadilo protihluková opatření na již stávajícím okruhu.

16. Ing. Martin Lácha, 59 let

ředitel střediska specializované stavební společnosti

„Vážím si možnosti přiložit ruku k dílu a nabídnout své schopnosti a zkušenosti ke zvelebení města, ve kterém žiji já, moje děti i moje vnučka."

Život člověka je běh na dlouhou trať a život města má horizont ještě mnohem dál. Poctivou a pokornou prací poctivých a slušných lidí se dá dosáhnout výsledků, které přinesou prospěch a radost všem. V takové společnosti chci být.

17. MUDr. Jana Dudová, 55 let

lékařka, členka Komise pro školství, sport a kulturu 2010 - 2014

„Dostupné služby, včetně kvalitní lékařské péče přímo v Jesenici.“

Pracuji jako lékařka na psychiatrické klinice, kde mimo jiné pracuji s lidmi trpícími různými závislostmi. Prevence je nejefektivnější formou boje proti sociálně patologickým jevům. V zájmu podpory zdravého životního stylu svých obyvatel by město mělo vytvářet dobré podmínky pro aktivní trávení času, a to především dětí a mládeže. Proto i z tohoto důvodu velmi podporuji myšlenku centrálního sportovního a rekreačního areálu, rozvoj zájmových a sportovních aktivit a zákaz hazardních her na celém území našeho města. Dále bych ráda přispěla svými zkušenostmi pro vytváření podmínek pro rozšíření lékařské péče v našem městě.

18. Karel Baierle, 67 let

důchodce, projektant

Jesenice je pěkné místo pro poklidný život, pár kilometrů od Prahy. Proto ho musíme chránit společnými silami před necitlivými zásahy do infrastruktury města a před přivedením další dopravy do našeho katastru. Rovněž chci podpořit myšlenku vybudování jesenického sportovního a rekreačního areálu pro místní rezidenty a důstojného centra našeho města.

19. Renáta Mengerová, 44 let

účetní

„Ráda podpořím lidi, kteří již pro Jesenici mnohé udělali a stále dělají“

V Osnici bydlím již řadu let. Děti zde navštěvovaly a navštěvují školu, školku, manžel patří mezi starousedlíky. V Jesenici nakupuji, účastním se pořádaných akcí, jsem aktivním členem florbalového klubu. Proto se ráda budu podílet s dalšími kandidáty STAN na řešení problémů, které jsou uvedeny v programu, a se kterými zcela souhlasím.

20. Jana Rejcha, 34 let

učitelka

„Podmínky pro vzdělávání se musí rozvíjet, nikoliv ubíjet.“

Vyrůstala jsem v Kanadě a poznala jejich vzdělávací systém. Ráda bych přispěla k rozvoji školství v Jesenici a využila tak mých bohatých zkušeností jak z Kanady, tak i ČR, kde nyní již několik let pracuji jako učitelka anglického jazyka.

21. Martina Robková, 30 let

zdravotní sestra

„Ať je Jesenice klidným a bezpečným místem pro rodiny s dětmi.“