Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Dopis prezidentu republiky od senátorských klubů STAN a KDU-ČSL

Dopis prezidentu republiky od senátorských klubů STAN a KDU-ČSL

5. 12. 2014

Senátorské kluby STAN a KDU-ČSL reagovaly na výroky prezidenta republiky zasláním otevřeného dopisu.
Dopis prezidentu republiky od senátorských klubů STAN a KDU-ČSL

Dopis prezidentu republiky od senátorských klubů STAN a KDU-ČSL

Vážený pane prezidente,

jako předsedové senátního klubu KDU-ČSL a nezávislí a Starostové a nezávislí jsme byli pověřeni, abychom Vám v otevřeném dopise sdělili naše hluboké znepokojení z některých Vašich vystoupení v zahraničí i v naší republice. Naše dva kluby nejsou platformou jakékoliv kavárny. Zastupujeme mnoho občanů z menších měst a obcí a rádi bychom Vám sdělili názory jak jejich, tak i naše osobní.

Nenechává nás klidnými skutečnost, že se stále více vzdalujete občanům této země. Vzdalujete se jim svým jazykem, svým myšlením, ale i svými činy, které mohou měnit charakter českého státu a tím i jeho budoucnost. Znehodnocování absolutního významu lidských práv ve jménu údajných ekonomických zájmů českých firem, potažmo české společnosti, kterého se ve svých výrocích dopouštíte, je dramatickým potlačováním a znevěrohodňováním našeho nejvyššího zákona, kterým je Ústava České republiky.

Odmítáte vnímat agresivní a diktátorské chování Ruska k Ukrajině, ale i k dalším jeho sousedům do takové míry, že oslabujete a ohrožujete naše životně důležité vztahy s našimi spojenci v EU a USA. Vaše přehlížení porušování mezinárodních smluv a závazků ze strany Ruska je nepochopitelné. Vaše oficiální projevy vůči Rusku a Číně nás jako demokratický stát dehonestují a dělají z naší země nedůvěryhodného partnera v EU a NATO. Jsme přesvědčeni, že tento výsledek Vaší práce naprostá většina našich občanů nechápe, nechce a ani si ho nezaslouží. Stejně tak odmítá zvolenou formu komunikace, jakou v poslední době volíte.

Žádáme Vás, vážený pane prezidente, abyste své zahraniční projevy pronášel ve své rodné řeči. Jsme na naši mateřskou řeč hrdi a Vy, jako nejvyšší představitel našeho státu musíte být spolutvůrcem české státnosti a hrdosti jeho občanů. Projev prezidenta v jemu cizí řeči má mít navýsost symbolický význam, kterým potvrzuje či předjímá zásadní vztah své země k navštívenému státu. V tomto smyslu se vyslovil v němčině John Fitzgerald Kennedy u Berlínské zdi či Václav Havel v angličtině v roce 1990 v Kongresu Spojených států amerických. A právě v tomto smyslu vnímáme také Vaše projevy pronášené v ruštině. Jsme hluboce přesvědčeni, že žádná z minulých událostí týkajících se Ruské federace nebyla tak pozitivně významná, abyste nemluvil ve své mateřštině. Současné chování Ruské federace tomu podle našeho názoru naopak přímo odporuje.

Buďte, pane prezidente, především a jenom prezidentem České republiky.

Buďte mužem, na kterého mohou být občané bez rozdílu náboženského, občanského či politického názoru hrdí, kterým je jejich prezident příkladem ve slovech i v činech.

Hlasy občanů po Vašem odstoupení jsou stále častější a hlasitější. Důvody proč se tak děje stále více traumatizují nemalou část české společnosti. Nápravu máte ve svých rukou. Plňte svůj prezidentský slib. Buďte prezidentem deseti milionů obyvatel naší země, nerozdělujte je, ale spojujte, dbejte zájmů České republiky a důstojně ji reprezentujte.

Sdělujeme Vám to jako zákonodárci České republiky. Sdělujeme Vám to slušně, s veškerou vážností, odpovědností a pokorou, kterou k naší zemi chováme.


Děkujeme za vyslyšení našich názorů a přání.

 

Petr Šilar

předseda klubu KDU-ČSL     

Jan Horník

předseda klubu Starostové a nezávislí