Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Česku hrozí sankce kvůli nedostatečné recyklaci

Česku hrozí sankce kvůli nedostatečné recyklaci

24. 4. 2019

Vládní zákon o odpadech neobsahuje konkrétní nástroje, kterými by splnil recyklační cíle Evropské unie. Proto vznikla iniciativa poslankyně Jany Krutákové (STAN) a odborníků z oboru odpadového hospodářství, která do konce roku přijde s novelou zákona.

Česku hrozí sankce kvůli nedostatečné recyklaci

Česku hrozí sankce kvůli nedostatečné recyklaci

„Česká republika to s recyklací odpadů bohužel nemyslí vážně, a proto mohou v konečném důsledku hrozit i sankce ze strany EU,“ říká poslankyně Jana Krutáková, která iniciovala vznik pracovní skupiny složené z odborníků na odpadové hospodářství, papírenský průmysl, recyklačních firem a ekologů.

Česko podle směrnic EU musí do 15 let navýšit recyklaci odpadu o 30 %. Nový zákon vlády o odpadech ale nenabízí téměř žádné nástroje, jak toho dosáhnout.

“Pokud má něco recyklaci pomoci, tak je to především podpora poptávky. Bez ní není šance cíle splnit. Dnes totiž platí pravidlo, že recyklát s výjimkou skla výrobek prodražuje,” říká Krutáková.

Skupina proto připravila sadu nástrojů, které nyní bude konzultovat s dotčenými ministerstvy. Patří mezi ně například snížení sazby DPH na recyklované výrobky, podpora recyklace dotačními programy nebo větší osvěta o využití sekundárních plastů.

“Klíčové je zejména pozměnit praxi při zadávání veřejných zakázek, ve kterých by stát více preferoval recyklované výrobky. To dobře funguje třeba ve Švédsku. U nás je to postavené na bázi dobrovolnosti, což v praxi téměř nikdo nevyužívá,” dodává Krutáková

Autor: Tomáš Pergl, tiskový mluvčí STAN