Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Z historie Epištoly z nedávné historie

Epištoly z nedávné historie

Jedním z charakteristických znaků dnešní postfaktické doby je ztráta historické paměti a relativizování historie a jejího významu pro současnost. Pořád platí, že národ, který se nepoučí z historie, bude opakovat minulé chyby.

Epištola 1. Sovětský svaz a později po jeho rozpadu Rusko během 95 let vojensky napadl 43 různých zemí světa, převážně svých bezprostředních sousedů. Jednalo se výhradně o státy výrazně vojensky slabší, které si dovolily nějakým způsobem politicky nebo ekonomicky nespolupracovat nebo rovnou něco odmítnout svému bojechtivému sousedovi. Pod záminkou ochrany menšin nebo alespoň ruských zájmů byli ruští zelení mužici neustále v permanenci. Bylo úplně jedno, jestli v Kremlu v té době vládli komunisté nebo věčně namazaný Jelcin jako představitel nového ruského kapitalismu nebo dnešní skoroimperátor s KGB minulostí, zastupující imperialistický kapitalismus. Pozn.: svým způsobem je velmi poučný postoj našich komunistů, kteří neochvějně podporují Sověty i Rusy a je jim úplně fuk, zda v jejich čele stojí komunista, kapitalista nebo imperialista.

Epištola 2. Sovětský svaz prohrál studenou válku – navíc bez jediného výstřelu. Zasloužil se o to v Evropě nijak zvlášť populární herec, kovboj a politik Ronald Reagan, který východního obra na hliněných nohou „uzbrojil k smrti“. Podle zprávy BIS za rok 2017 ovšem nikdo nikdy neporazil profesionální ruskou propagandu. Ruský vynález - trollí školy ovlivňují politické dění ve všech demokratických zemích neustálými profesionálními dezinformačními kampaněmi, které se maximalizují vždy s blížícími se volbami. Ruské banky přímo finančně podporují protivládní hnutí Le Penové ve Francii, Salviniho v Itálii a hybridní válka z Ruska má podíl na růstu nespokojenosti, xenofobie a odporu k establishmentu v západních zemích. Ruští veteráni byli identifikováni mezi žlutými vestami na ulicích ve Francii. Proč to Rusko dělá? Na to si odpovězte sami, určitě příčinou není vojenská síla EU. Stejné praktiky lze vysledovat i v domácí politice, kde je evidentní působení proruských webů, Kremlem placených médií a domácí 5. kolony za podpory současné hradní soldatesky, rodiny Klausů, komunistů a SPD.

Epištola 3. Rusko nevyhrálo 2. světovou válku, jak se snaží každoročními obrovskými oslavami a historickými dezinformacemi přesvědčit celý svět. Rudou armádu totiž tvořili kromě Rusů rovněž Ukrajinci, Arméni, Uzbekistánci a další příslušníci dnes samostatných zemí, vzniklých s rozpadem SSSR. Dějiny začátku války jsou jeden velký hnus. Od podpisu paktu Ribbentrop – Molotov 23.8.1939 do 21.6.1941 byl Sovětský svaz spojencem fašistického Německa.  V podstatě si Hitler se Stalinem rozdělili Evropu. SSSR 17.9.1939 napadl Polsko, které se v té době už zoufale bránilo od 1.9. Hitlerovi. 30.11.1939 bez vyhlášení války SSSR napadl Finsko (byl za agresi vyloučen z OSN). V červnu 1940 obsadili komunisté Litvu, Lotyšsko a Estonsko, o několik měsíců později i Rumunsko a odtrhli od něj Besarábii a Severní Bukovinu. Na všech takto obsazených územích vyvolali genocidu obyvatelstva, deportace a další represe. Nejznámější je tzv. Katyňský masakr 25.000 polských důstojníků a intelektuálů, který ruská propaganda desetiletí lživě dávala za vinu Němcům. Teprve v červnu 1941 se nacistická a komunistická diktatura pustily do sebe. SSSR by bez pomoci západu nikdy nevyhrál. Leningrad i Moskva by se bez dodávek zbraní a surovin dle historiků neubránily a do konce roku 1942 by bylo po válce, protože v té době ještě nefungovala válečná výroba na východ evakuovaného vojenského průmyslu. Mimochodem - víte, že na slavné fotografii Ruského vojáka, vyvěšujícího rudou vlajku nad Reichstagem, musela být provedena  po válce retuše, protože měl na ruce dvoje hodinky?

Epištola 4. Osvobození Československa bylo v podstatě vedlejším produktem války nacismu s komunismem, dvěma genocidními ideologiemi. Sovětský svaz měl záminku k obsazení velké části Evropy. My jsme zaplatili nejen ztrátou Zakarpatské Ukrajiny, ale hlavně ztrátou veškerých demokratických svobod. Byly postupně ukradeny (podle komunistů znárodněny) velké průmyslové podniky, doly, hutě, banky, kampeličky, důchodové fondy. Byly vyhnány  3 miliony německy mluvících Čechů vč. vražd, krádeží majetku a znásilňování. Vydali jsme ostudně Sovětům předválečné emigranty z východu a dokonce Vlasovce, kteří vlastními životy bránili Prahu před ustupujícími rozlícenými a vše ničícími zbytky německých vojsk. Nacismus v Evropě i u nás padl, ale nacionalistické běsnění komunistů vedlo až k jejich puči v roce 1948, který zlikvidoval zbytky demokratických svobod.

Minimálně s těmito historickými fakty by měli být seznámeni absolventi našich základních škol v rámci dějepisu. Jestli je znají rodiče se, bojím zeptat.

Květen 2019

MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.