Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Slovo lékaře Slovo lékaře 43: Atopický ekzém dětí

Slovo lékaře 43: Atopický ekzém dětí

    Velmi časté onemocnění malých dětí. Jedná se o chronické nebo opakované zánětlivé onemocnění kůže s typickým svěděním (pruritus) na podkladě atopie a poruše bariérové funkce kůže. Vyskytuje se cca u 20 %  dětí a 1 – 4 % dospělých. Až 45 % dětí má první projevy onemocnění do 6. měsíce věku a 85 % do 5 let. Čím dříve se objeví, tím větší je šance, že přetrvá až do dospělosti.

Jedná se o komplexní onemocnění kůže i podkoží s poruchou regulace imunitního systému v podkoží (tzv. bariérová funkce). Porušená je i obrana kůže proti mikroorganizmům. To se v praxi projeví jako astma, alergická rýmy a záněty spojivek – tzv. atopický průběh.

Klinické projevy atopického ekzému (AE): zarudnutí a otok kůže, pupínky, mokvání, strupy, olupování, drobné ranky ze škrábání. Zprvu na obličeji, pak končetinách a trupu. Predilekční místa: dorsum  (horní strana) ruky, vnitřní strana loktů, podkolení, nárty, obličej, krk.

Etiologie je na dědičném podkladě, často ve spojitosti s atopií. Vždy je přítomna porucha bariérové funkce kůže s úbytkem vody, suchostí a propustností pro antigeny z vnějšího prostředí. Častá (až 80 %) je souvislost mezi alergií a atopickým ekzémem u malých dětí. Kůže je u nemocných s atopickým ekzémem u 90 % pacientů osídlena bakterií Staphylococcus aureus (zlatý stafylokok), vystytuje se rovněž infekce herpetickými viry. Jedním ze známých spouštěčů AE je stres.

Diagnostika:  metodou volby jsou kožní testy na alergeny. Provádí se  rovněž vyšetření specifických IgE protilátek ze séra. V případě potravinové alergie lze onemocnění potvrdit nebo vyvrátit eliminačním a následně expozičním testem - dnes se provádí i u kojenců.

Terapie:

  1. režimová opatření: individuální, nekuřácké prostředí, bez výparů chem. látek, levné kosmetiky, saponátů apod. Úprava životosprávy dětí – pozor na kakao a čokoládu. Oblékání dětí bez dráždění pokožky, bez pocení, bez bazénu s chlorovanou vodou, bez práce s keramickou hlínou aj.
  2. lokální: šetrné čištění kůže,krátké sprchování nebo koupele, max. 5 min. 27 – 30 st.C, olejové přípravky do vody, šampony pro ekzematiky, promazávání kůže pravidelně min. 2x denně mastmi se základem vazelíny, hydratační mléka. Kortikoidy a inhibitory kalcineurinu lokálně jen podle dop. lékaře (např. Elidel, Protopic).
  3. celková: antihistaminika I. generace – tlumí svědivost v noci a poruchy spánku, II. generace – protizánětlivý efekt. U části pacientů ale I. ani II. generace nezabírá. Systémová imunosupresivní léčba kortikoidy – vysoce účinná, ale krátkodobá, vždy za hospitalizace, nutno sledovat funkce imunitního systému.
  4. biologická: tzv. léčba monoklonálními protilátkami – ve stadiu klinických studií, předpokládá se široké využití do budoucna.
  5. probiotika: nebyla prokázána skutečná účinnost přes časté masivní reklamní akce
  6. alternativní: tzv. přírodní léčba neodborníky, např. homeopatie apod. Naprosto nevhodné, hrozí naopak zhoršení stavu a průběhu onemocnění.
  7. podpůrná: láskyplné prostředí s omezením stresu, spolupráce se školou, velmi vhodná je léčba lázeňská a klimatická – především u moře.

    AE je patří do skupiny „civilizačních“ onemocnění. které  dětem dokáže nesmírně zhoršit kvalitu života. Vyžaduje od rodičů i zdravotnického personálu trpělivost, vzájemnou důvěru a  spolupráci. Důležité je nerezignovat při recidivách a neobracet se k alternativním léčebným postupům,  které  jsou jednak neúčinné, často finančně nákladné a navíc mohou zhoršit průběh onemocnění.

    Na závěr rada z osobní zkušenosti při léčbě malých dětí: nejúčinnější se v mé rodině ukázala klimatická přímořská léčba, která u mých dvou dětí vedla k eliminaci všech příznaků onemocnění.

Zdroj: Alergie 3/2019

Říjen  2019

MUDr. R. Gromnica,. Ph.D.