Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Náš program Bod číslo 9

Bod číslo 9

Budeme spolupracovat aktivně při hlídání kvality ovzduší s Českou inspekcí život­ního prostředí a dalšími orgány, zejména v souvislosti s výrobní čin­ností fi­rem Brembo, ITT a Biocel Paskov.