Hlavní stránka Volby Archiv Parlamentní volby 2017 Plzeňský kraj Sitta Jindřich

Sitta Jindřich

Jindřich Sitta (*1955)

Plzeňský kraj

web: http://www.senatorproplzen.cz/

/Jindrich.Sitta.STAN/

/SittaJindrich/


Proč kandiduji:

1) Vztah občan a stát
Svojí činností chci přispět k nápravě vztahu státu a občana. Vycházím z ideálů zakladatelů československého státu. Výkon státní správy chápu jako službu občanům.

2) Spravedlnost
Chci, aby naše zem byla moderním právním státem. Tedy státem, který má jasné, jednoduché a nediskriminující zákony. Senát je pro mne v tomto ohledu klíčovou institucí, která může mít zásadní vliv na přehlednost právního prostředí a vymahatelnost zákona v České republice


3) Obrana a připravenost na krizové situace
Bezpečnostní ukotvení naší země v Severoatlantické alianci (NATO) považuji za naprosto zásadní. Tento systém kolektivní obrany ovšem přinesl i oslabení občanské odpovědnosti a připravenosti na krizové situace. O naši bezpečnost a zvládání krizových situací se nyní starají především profesionálové a několik zapálených dobrovolníků (dobrovolné vojenské zálohy a dobrovolní hasiči). Jsem ovšem přesvědčen, že je nutné posílit všeobecnou připravenost nejen státu, ale i každého občana.
 


Funkce

Vzdělání

 • Vojenské gymnázium Jana Žižka z Trocnova v Opavě  1970 – 1974
 • VLVDÚ – JEP a LF UK Hradec Králové fakulta všeobecného lékařství 1974 - 1981
 • Atestace v oboru chirurgie prvního stupně 1988
 • Atestace v oboru cévní chirurgie – 1997
 • Licence v oboru trvalá kardiostimulace – chirurgická část – 1998
 • Atestace v oboru organizace a řízení vojenského zdravotnictví – 2000

Zaměstnání

 • chirurg
 • voják
 • tvůrce a bývalý velitel 6. polní nemocnice AČR
 • 1. místopředseda Československé obce legionáře
 • podnikatel

Zkušenosti

Realizované projekty :

1. Výstavba 6. polní nemocnice -  vedoucí projektu   750 mil. Kč – zrealizováno

2. Výstavba 4. zdravotnické roty - vedoucí projektu  500 mil. Kč - zrealizováno

3. Výstavba zdravotnického praporu - vedoucí projektu 1,5 mld. Kč - schválena

projektová část nerealizuje se pro nedostatek fin. prostředků.

4. Reorganizace a redislokace vojskové zdravotnické služby - 2000 lidí, 53 posádek, 12 dalších dislokací - , zrealizováno

5. Dostavba a převzetí Sazka Arena , pozice člen řídicího týmu a následně předseda přejímací komise, cca 9,5 mld.

6. Sazka Arena - uvedení do provozu, dokončení výstavby, odstranění vad a nedodělků, inventarizace a zaúčtování majetku, programová náplň, optimalizace nákladů, zahájení provozu a řízení Sazka Arena - pozice ředitel společnosti a člen představenstva, roční obrat 1,3 mld.

 

Profesionální schopnosti

 • Analytické a kreativní myšlení
 • Rychlá orientace v novém oboru a situaci
 • Umění rozhodovat
 • Schopnost řízení velkého kolektivu ( 2000 podřízených)
 • Schopnost získat podřízené pro věc
 • Zvládání psychicky náročných situací
 • Loajalita
 • Přímost v jednání
 • Zdravé sebevědomí
 • Profesionalita při řešení úkolů
 • Flexibilita
 • Organizační schopnosti
 • Vysoké nasazení
 • Samostatnost
 • Pečlivost a důslednost