Hlavní stránka Volby Archiv Parlamentní volby 2017 Nejnovější informace Třetí totožný přestupek bude trestným činem

Třetí totožný přestupek bude trestným činem

2. 10. 2017

Jen včasná spravedlnost je důvěryhodná. Justice musí být nezávislá na politicích, ale musí za svá rozhodnutí nést i majetkovou odpovědnost.

Josef Cogan, lídr kandidáty v Královéhradeckém kraji, garant justice

Josef Cogan, lídr kandidáty v Královéhradeckém kraji, garant justice

Jen včasná spravedlnost je důvěryhodná. Práva se člověk musí domoci v horizontu měsíců či maximálně několika let. Odvolací soudy by proto měly častěji meritorně rozhodovat a nevracet zbytečně případy soudům nižší instance. Řízení v třístupňové soudní soustavě bez vrchních soudů má být pružné, efektivní a ve smyslu fair play. Justice musí být nezávislá na politicích. 

Je nezbytné zřídit Nejvyšší radu soudnictví, která bude zaručovat skutečnou nezávislost justice, posílí soudcovskou samosprávu a odstraní model řízení státní správy justice ministerstvem spravedlnosti, které nyní může svých pravomoci zneužívat. Rubem této kompetence však musí být zvýšená odpovědnost za justiční excesy. Soudci, státní zástupci, znalci, úředníci i politici musí za svá rozhodnutí nést jasnou odpovědnost včetně majetkové.

Prosadíme princip „třikrát a dost“ i u dalších přestupků než krádeže. Třetí totožný přestupek bude trestným činem. Nemorální exekuční řízení nesmí prohlubovat dluhové pasti.

Podívejte se na rozhovor s Josefem Coganem:

Chcete se dozvědět víc o našich vizích v oblasti justice? Podívejte se na náš program!

Autor: Josef Cogan, lídr kandidáty v Královéhradeckém kraji, garant justice