Hlavní stránka Volby Archiv Parlamentní volby 2017 Jihomoravský kraj Sukalovský Drago

Sukalovský Drago

Drago Sukalovský (*1962)

Jihomoravský kraj

Nebýt sám svou pátou kolonou.

e-mail: drago@sukalovsky.cz

mobil: 775 978 326

web: www.sukalovsky.cz


Narodil jsem v roce 1962 v Brně, přesto se považuji za rodilého „Kuřimáka“, neboť s výjimkou několika málo pražských let žiji v Kuřimi celý svůj život. Vystudoval jsem brněnskou Střední průmyslovou školu elektrotechnickou a po té Vysoké učení technické v Brně, fakultu elektrotechnickou, obor číslicové počítače. 

Několik let jsem pracoval v různých firmách jako programátor, analytik a systémový analytik. Později jsem změnil obor a až do roku 2010 jsem působil v marketingu a public relations na různých pozicích, naposledy ve své vlastní agentuře. V té době jsem začal studovat Baťovu univerzitu ve Zlíně, fakultu multimediálních studií, obor marketingová studia, který jsem dokončil v roce 2012. 

Od roku 2010 do dnešního dne, tedy 3 volební období, jsem starostou Kuřimi. Od roku 2012 také působím jako krajský zastupitel Jihomoravského kraje. A poslední dva roky jako neuvolněný předseda výboru pro územní plánování a investice.

Senát je pro mne institucí, který má v našem parlamentním systému nezastupitelnou úlohu. To již mnohokrát prokázal, např. při snahách nekvalifikovaně zasáhnout do rozpočtů obcí. Neberu ale Senát pouze jako pojistku demokracie, jak se o něm často mluví,ale také jako instituci s možností zákonodárné iniciativy. Jako starosta města, jehož centrálním náměstím projede denně na 30 tisíc aut a které desítky let marně čeká na obchvat, nebo jako krajský zastupitel, který se tématikou dopravy a speciálně přípravy dopravních staveb dlouhá léta zabývá, chci přispět ke změně zákonů. A to tak, aby příprava dopravních a obdobných staveb byla rychlejší a efektivnější. Současně však aby byly v maximální míře respektovány oprávněné zájmy občanů. Když to jde prakticky ve všech okolních zemích, musí to jít i v České republice!

 


Funkce

Vzdělání

VUT Brno – obor číslicové počítače
UTB ve Zlíně – obor marketingová studia

Zaměstnání

  • Starosta
  • krajský zastupitel