Hlavní stránka Regiony Vysočina Tiskové zprávy STAN na Vysočině se chystá na podzimní volby

STAN na Vysočině se chystá na podzimní volby

30. 4. 2018

Politické hnutí Starostové a nezávislí v Kraji Vysočina se chystá na podzimní volby. Kromě voleb do zastupitelstev obcí se bude aktivně účastnit i senátních voleb v senátním obvodu Třebíč.

STAN na Vysočině se chystá na podzimní volby

STAN na Vysočině se chystá na podzimní volby

STAN bude v komunálních volbách kandidovat s výjimkou Havlíčkova Brodu ve všech okresních městech a v naprosté většině obcí s rozšířenou působností. „V naprosté většině měst se jedná o subjekty, se kterými dlouhodobě STAN spolupracuje a v komunální politice dlouhodobě úspěšně pracují“, říká krajský předseda a starosta Pacova Lukáš Vlček.

Krajský výbor tento týden také schválil rozdělení finančních prostředků na volební kampaň v jednotlivých městech. V jednotlivých městech se již kandidáti pravidelně scházejí a pracují na svém volebním programu a přípravě volební kampaně.

Se sestavením kandidátky pomůže webová aplikace

Starostové a nezávislí jednají o sestavení kandidátek i v menších městech a obcích, a to zejména ve spolupráci s již dříve kandidujícími sdruženími nezávislých kandidátů, ale jsou i u vzniku nových uskupení. Zájemci o kandidaturu s podporou hnutí STAN mohou využít webové aplikace pro tvorbu kandidátní listiny i dokumentů potřebných k její registraci, která je dostupná na www.chcikandidovat.cz. Podmínkou pro podporu kandidátní listiny od hnutí STAN je souhlas s jeho hodnotovým paterem:

1) Cílem hnutí Starostové a nezávislí je vytváření podmínek pro život občanů v právním a fungujícím státě, který se opírá o rozvinutou místní a regionální samosprávu. Stát nemá zasahovat nadbytečně a neoprávněně do činností samospráv.

2) Hnutí chápe výkon veřejných funkcí jako službu občanům s důrazem na svobodu a odpovědnost jednotlivce a solidaritu společenství občanů. Důležitou roli v řešení sociálních problémů mají mít obce a města a získávat k tomu odpovídají prostředky od státu. Sociální problémy je třeba řešit tam, kde vznikají.

3) Hnutí prosazuje průhlednost veřejného života, potírání korupce a je proti zneužívání získané moci. Usilujeme o obnovení důvěry v právní řád, zkvalitnění zákonů a vymahatelnost práva. Odmítáme veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti. Nespolupracujeme s nedemokratickými a extremistickými silami.

4) Do veřejných funkcí prosazujeme osobnosti – schopné, zodpovědné a sebevědomé občany, kteří dokážou převzít odpovědnost sami za sebe, rodinu, obec, kraj, stát a život budoucích generací a výsledky jejich práce a činnosti svědčí o takto nabytých zkušenostech.

5) K základním prioritám hnutí patří odpovědné hospodaření, kvalitní vzdělávací systém, péče o životní prostředí a zachování kulturního dědictví. Investice do vzdělání je zárukou budoucí prosperity, jež však musí být založena na zásadě šetrnosti (v nakládání s financemi, energetickými zdroji, ale i obezřetnými krajinnými zásahy).

Senátní volby na Třebíčsku

V senátním obvodu Třebíč pak bude společným kandidátem více demokratických stran navrhovaným hnutím STAN Hana Žáková, starostka Koněšína. „Paní starostku Žákovou znám dlouhá léta jako ženu pevných morálních hodnot, která je schopna v Senátu odvádět poctivou práci a důstojně zastupovat celý okres Třebíč“, uvedl Pavel Pacal, náměstek hejtmana Kraje Vysočina a Třebíčský radní za hnutí PROTřebíč.

Autor: Pavel Hájek