Hlavní stránka Regiony Vysočina Tiskové zprávy Kraj Vysočina a Sdružení místních samospráv ČR uzavřely memorandum o krajské spolupráci

Kraj Vysočina a Sdružení místních samospráv ČR uzavřely memorandum o krajské spolupráci

22. 2. 2019

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a předseda Sdružení místních samospráv ČR sdružující na Vysočině 180 měst a obcí Stanislav Polčák dnes podepsali memorandum, které má za cíl prohloubit mezi oběma partnery vzájemnou spolupráci v oblasti výkonu moderní a efektivní veřejné správy v duchu zájmů venkova a místní samosprávy.

Kraj Vysočina a Sdružení místních samospráv ČR uzavřely memorandum o krajské spolupráci

Kraj Vysočina a Sdružení místních samospráv ČR uzavřely memorandum o krajské spolupráci

„Podpis tohoto memoranda je dalším krokem samosprávy Kraje Vysočina k zajištění plnohodnotného rozvoje regionu. Od spolupráce kraje s městy a obcemi včetně jejich zastřešujících organizací si slibujeme například důslednější prosazování zájmů v oblasti schvalování nové legislativy. Jako příklad mohu uvést aktuální připomínkování nepřijatelných změn týkajících se stavebního zákona,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 „Pokud jde o Kraj Vysočina, má zde naše Sdružení početné zastoupení obcí i měst, pro které chceme být prospěšným partnerem. Pomocnou ruku jsme členům podali při řešení problematiky GDPR a nabídli jim využití nízkonákladového systému pověřence. Pro města a obce tuto službu nabízíme za desetinové náklady,“ zmínil předseda SMS ČR  Stanislav Polčák.

Podle ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeňka Kadlece se do budoucna mezi oběma subjekty nabízí příležitost spolupráce v oblasti sdílených služeb. S touto sdruženou aktivitou už má SMS zkušenosti a nabízí obcím např. možnost právní poradny nebo vzdělávání samospráv. „Podobnou praxi se chystá systematicky rozvíjet i Kraj Vysočina směrem ke svým příspěvkovým organizacím, kterým by rád nabídl společnou službu např. v oblasti personalistiky, GDPR nebo účetnictví,“ vyjmenovává ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec a dodává, že poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek, společné plnění zveřejňovacích povinností a další sdílené agendy již velmi dobře fungují ku prospěchu příspěvkových organizací i kraje samotného.

Jak připomněl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Pavel Pacal, kraj hodlá navazovat a prohlubovat spolupráci se SMS ČR např. v oblastech vzájemné součinnosti obou subjektů v rámci organizace a vyhodnocování krajského kola soutěže Vesnice roku nebo spolupráce v rámci pracovní skupiny Venkov při Regionální stálé konferenci Kraje Vysočina, která se zabývá nastavováním nástrojů k rozvoji venkovského prostoru našeho kraje.

Zdroj: Kraj Vysočina