Hlavní stránka Regiony Vysočina Pacal: Náměstí děláme pro lidi, ne pro památkáře

Pacal: Náměstí děláme pro lidi, ne pro památkáře

19. 5. 2022

Rozsáhlá komplexní rekonstrukce Karlova náměstí bude za necelé čtyři měsíce dokončena. Už v září se lidé mohou těšit nejenom na nové, funkční a zklidněné náměstí, ale také na dva nové vodní prvky, hezký mobiliář včetně důstojných stolů pro trhy, ale také na více stromů. Právě to je nyní předmětem sporu mezi Národním památkovým ústavem v Telči a Třebíčí, do kterého nyní vstoupilo také Ministerstvo kultury.

Pacal: Náměstí děláme pro lidi, ne pro památkáře

Pacal: Náměstí děláme pro lidi, ne pro památkáře

Národní památkový ústav v Telči (dále jen NPU Telč) městu Třebíči zazlívá, že při rekonstrukci náměstí vysadilo více stromů, než je ve schváleném projektu. Tuto skutečnost oznámil NPÚ Telč podnětem na Krajský úřad, který se jím zabývá a prošetřuje jej, ale také na Ministerstvo kultury. Z Ministerstva kultury nyní přišlo sdělení, že zamítnou  žádost města o dotaci ve výši 750 tisíc korun na regeneraci městských památkových rezervací a zón.

„Postup ministerstva je pro nás nepochopitelný. Rekonstrukce náměstí není dokončena, podnět od NPÚ Telč ke Krajskému úřadu není dořešen. Náměstí není zkolaudováno. Přesto chce Ministerstvo zamítnout dotaci, kterou každoročně spolu s ostatními městy s památkovou zónou dostáváme, pouze na základě podnětu NPÚ v Telči, bez respektování presumpce neviny a bez řádného prošetření a vyslechnutí druhé strany,“ uvedl Pavel Pacal a dodal: „Takhle přece nevypadá památková ochrana. Pro deset stromů, vysázených v jednadvacátém století, kdy bojujeme s klimatickou změnou, budeme trestat majitele objektů, kteří právě při rekonstrukci památkovou ochranu naplňují. Připadá mi to jako pokrytectví a ješitnost některých zaměstnanců z památkového ústavu v Telči.“

Revitalizaci náměstí, které se rozlohou řadí mezi největší v České republice, přitom město chápe jako jedinečnou možnost k přizpůsobení na změnu klimatu. „Náměstí přece neopravujeme pro památkáře, nestavíme tu výškové domy, pouze chceme, aby tady lidé měli příjemný stín, aby mohli posedět na zahrádkách restaurací a kaváren, nebo na lavičkách pod stromy. To, že jsme vysadili více stromů, děláme pro větší pohodu na náměstí, aby znovu ožilo lidmi,“ doplnil Pavel Pacal.

Město přitom zásady památkové péče ctí. O tom svědčí mimo jiné také udělení ceny Památka roku 2021 za citlivou a zdařilou rekonstrukci budovy převlékáren říčních lázní, nebo Zlatá jeřabina za expozici po zdařilé rekonstrukci Větrného mlýna.