Hlavní stránka Regiony Vysočina Jak se bude dále vyvíjet myslivost?

Jak se bude dále vyvíjet myslivost?

25. 6. 2021

Právě je projednávána jedna z novel zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, na který navazuje celá řada prováděcích předpisů. Cílem novely je nastavit nová pravidla tak, aby se upravily stavy zejména spárkaté zvěře a nedocházelo podle konkrétní situace k nepřiměřenému poškozování prostředí. To, v jaké podobě bude novela přijata, je zatím nejasné.

Jak se bude dále vyvíjet myslivost?

Jak se bude dále vyvíjet myslivost?

„Myslivci mají možnost, i podle současně platné právní úpravy, udržovat stavy zvěře v rámci relativně širokého intervalu.  Ty se mohou pohybovat těsně nad stavy minimálními, a to v nejširším slova smyslu, až po stavy, které budou pro společnost na hranici akceptovatelnosti. Vzhledem k situaci v lesích, které postihla kůrovcová kalamita, a nejen s ohledem na to, by myslivci měli vnímat potřebu společnosti jako celku a udržovat přiměřené početní stavy zvěře, aby mohla obnova lesa proběhnout co možná nejekonomičtěji, s co možná největším podílem obnovy přirozené“, uvedl Lukáš Vlček, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí. Vzhledem k tomu, že se, i přes oplocování části lesa, a to z důvodu obnovy, pro zvěř úživnost honiteb spíše zvyšuje, je třeba přiměřeně zvýšit její lov.

 

„Nepřipustit nepřiměřeně vysoké stavy zvěře v době, kdy holé plochy pro intenzivní těžbě lesa zarůstají buření, není snadný úkol. Jeho dosažení vyžaduje mimo jiné částečnou změnu způsobu lovu, mnohdy i vyšší nasazení. Je však v zájmu myslivců, aby to byli oni, kteří jsou chápani jako ti, kterým tento úkol náleží. Mají k tomu již nyní, podle současné legislativy, přiměřené možnosti a jde jen o to, zda touto cestou chtějí jít,“ dodal Lukáš Vlček.

 

V Kraji Vysočina je více než 500 honiteb, z toho 16 obor a 27 bažantnic. Myslivci pečují o více než 1500 napajedel, cca 10 000 krmelců a 10 000 slanisek. Podle nejnovějšího Ročního výkazu o honitbách, stavu a lovu zvěře je na Vysočině více než 7 700 držitelů platných loveckých lístků trvale vykonávajících v honitbě právo myslivosti. Podle stejného zdroje jich bylo před dvaceti lety cca o 400 více.  

Autor: Pavel Hájek