Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Zastupitelé STAN zabránili obřímu tunelu. Kraj připustil chybu

Zastupitelé STAN zabránili obřímu tunelu. Kraj připustil chybu

26. 11. 2019

Zastupitelé za hnutí STAN uspěli s kritikou chystaného vyrovnání Středočeského kraje se společností Mladá RP s.r.o., která je v pronájmu v někdejším vojenském výcvikovém prostoru u Milovic. Kraj zatím firmě nezaplatí zamýšlenou částku 125 milionů korun (bez DPH), kterou určil znalecký posudek. STAN částku rozporoval.

Zastupitelé STAN zabránili obřímu tunelu. Kraj připustil chybu

Zastupitelé STAN zabránili obřímu tunelu. Kraj připustil chybu

„Upozorňovali jsme na to, že kdyby středočeská koalice pro smlouvu hlasovala, Středočeskému kraji by vznikla škoda velkého rozsahu, protože skutečná výše bezdůvodného obohacení je významně nižší, než kterou posudek uvádí,“ upozornil šéf zastupitelského klubu STAN Věslav Michalik. 

Znovu zopakoval argumenty, které zastupitele STAN vedly k tomu hlasovat proti zamýšlenému vyrovnání. Kraj společnosti vrací tzv. „neodbydlené“ nájemné a zároveň platí za demolici zchátralých panelových domů i hangárů, které v Milovicích zůstaly po odchodu sovětské armády v roce 1991. Zastupitelé za hnutí STAN rozporovali částky, které radní pro výpočet použili.

Radní Robert Bezděk (ANO) na jednání zastupitelstva připustil, že námitky opozice jsou na místě. Materiál proto z jednání stáhl, zastupitelé se k němu vrátí znovu v lednu. „Objevují se další skutečnosti, které nás vedou k tomu, že kraj přistupuje k tak složitému materiálu laxně. STAN požaduje, aby radní Bezděk vzal v potaz věcné připomínky opozice a znovu posoudil částku, kterou je třeba Mladá RP s.r.o. vyplatit,“ dodal Michalik.

-------------

  • Podle původní smlouvy s Mladá RP s.r.o. by kraj nemusel bezdůvodné obohacení platit, protože smlouva pamatovala na to, že v případě neplnění ze strany Mladá RP se bezdůvodné obohacení rovná smluvní pokutě. Přes náš nesouhlas zastupitelstvo schválilo smlouvu o smlouvě budoucí, ve které se zavázalo plnit bezdůvodné obohacení ve prospěch Mladá RP.
  • Radní Robert Bezděk předkládá zastupitelstvu k odsouhlasení vyplacení ve prospěch Mladá RP částku 125,384 milionů korun bez DPH, která byla vypočtena jako výše bezdůvodného obohacení určena znaleckým posudkem ve výši 197,214 milionů korun a ponížena o srážku vyplývající z původní nájemní smlouvy.
  • Skutečná výše bezdůvodného obohacení je podle STAN významně nižší.  Od ceny 197,214 je nutné odečíst 33,161 milionů korun za odvoz suti na skládku, jelikož se jedná o majetek Mladá RP, která si suť na základě dodatku k původní smlouvě koupila. Výsledná cena za demolice tak odpovídá částce 164,053 milionů korun.
  • Znalecký posudek však vychází z rozpočtových cen roku 2016. Skutečně dosahované ceny na trhu stavebních prací byly o 20% nižší. Odpovídající tržní cena by tedy byla 0,8x164,053=131,242 milionů korun. Od této částky je pak nutné odečíst 71,83 milionů korun odpovídající dohodnuté srážce za obydlené nájemné dle původní nájemní smlouvy.
  • Výsledné plnění vůči Mladá RP by pak mělo být 57,464 milionů korun na místo navrhovaných 125,384 milionů korun. V případě schválení plnění vzniká Středočeském kraji škoda ve výši 67,9 milionů Kč plus DPH.