Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Chystá se tunel za 70 milionů. STAN připravuje žalobu

Chystá se tunel za 70 milionů. STAN připravuje žalobu

22. 11. 2019

Středočeská koalice v čele s hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou se na pondělním zastupitelstvu chystá schválit vyrovnání se současnými nájemci části pozemků někdejšího vojenského výcvikového prostoru u Milovic. Společnosti Mladá RP s.r.o. má vyplatit 125 milionů korun (bez DPH). Radní přitom vycházejí ze znaleckého posudku, který si kraj nechal vypracovat.

Chystá se tunel za 70 milionů. STAN připravuje žalobu

Chystá se tunel za 70 milionů. STAN připravuje žalobu

Zastupitelé za hnutí STAN pro narovnání ruku nezvednou, naopak chystají v případě schválení návrhu podat trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku. Dlouhodobě upozorňují na to, že celý proces vyrovnání se společností Mladá RP s.r.o. je nestandardní, a může kraj výrazně finančně poškodit.

„Domníváme se, že v případě schválení návrhu vznikne Středočeskému kraji škoda velkého rozsahu, protože skutečná výše bezdůvodného obohacení je významně nižší, než kterou posudek uvádí,“ upozornil šéf zastupitelského klubu STAN Věslav Michalik. 

Kraj společnosti vrací tzv. „neodbydlené“ nájemné a zároveň platí za demolici zchátralých panelových domů i hangárů, které v Milovicích zůstaly po odchodu sovětské armády v roce 1991. Zastupitelé za hnutí STAN rozporují částky, které radní pro výpočet použili. Pokud by smlouvu schválili, kraji by vznikla škoda ve výši téměř 70 milionů korun. STAN proto chystá trestní oznámení k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze.

„Navrhované plnění kraje vychází sice ze znaleckého posudku, ten je ale metodicky a právně zásadně nesprávný.  Znalec nepoužil srovnávací metodu pro zjištění obvyklé ceny demoličních prací, přestože průměrné ceny stavebních prací, včetně demoličních prací jsou každoročně po jednotlivých čtvrtletích statistiky zjišťovány a zveřejňovány. Znalec tak věcně nesprávně, namísto statisticky vykázaných průměrných cen takových prací, použil rozpočtové ceny ÚRS, které v praxi roku 2016 převyšovaly obvyklé ceny až o 25%.  Pokud by kraj platil takovou, tedy nikoli obvyklou cenu, nepostupoval by s péčí řádného hospodáře, což mohlo znamenat nutnost uplatnění příslušné formy právní odpovědnosti,“ uvedl senátor a někdejší středočeský zastupitel za STAN Zdeněk Hraba.

 

  • Podle původní smlouvy s Mladá RP s.r.o. by kraj nemusel bezdůvodné obohacení platit, protože smlouva pamatovala na to, že v případě neplnění ze strany Mladá RP se bezdůvodné obohacení rovná smluvní pokutě. Přes náš nesouhlas zastupitelstvo schválilo smlouvu o smlouvě budoucí, ve které se zavázalo plnit bezdůvodné obohacení ve prospěch Mladá RP.
  • Radní Robert Bezděk předkládá zastupitelstvu k odsouhlasení vyplacení ve prospěch Mladá RP částku 125,384 milionů korun bez DPH, která byla vypočtena jako výše bezdůvodného obohacení určena znaleckým posudkem ve výši 197,214 milionů korun a ponížena o srážku vyplývající z původní nájemní smlouvy.
  • Skutečná výše bezdůvodného obohacení je podle STAN významně nižší.  Od ceny 197,214 je nutné odečíst 33,161 milionů korun za odvoz suti na skládku, jelikož se jedná o majetek Mladá RP, která si suť na základě dodatku k původní smlouvě koupila. Výsledná cena za demolice tak odpovídá částce 164,053 milionů korun.
  • Znalecký posudek však vychází z rozpočtových cen roku 2016. Skutečně dosahované ceny na trhu stavebních prací byly o 20% nižší. Odpovídající tržní cena by tedy byla 0,8x164,053=131,242 milionů korun. Od této částky je pak nutné odečíst 71,83 milionů korun odpovídající dohodnuté srážce za obydlené nájemné dle původní nájemní smlouvy.
  • Výsledné plnění vůči Mladá RP by pak mělo být 57,464 milionů korun na místo navrhovaných 125,384 milionů korun. V případě schválení plnění vzniká Středočeském kraji škoda ve výši 67,9 milionů Kč plus DPH.