Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Ve Středočeském kraji vyjedou nové vlaky

Ve Středočeském kraji vyjedou nové vlaky

11. 11. 2022

Středočeský kraj plánuje obnovení vozového parku osobních vlaků. Rada na svém dnešním zasedání již schválila záměr obnovy a zadala své příspěvkové organizaci Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) vypracovat konkrétní řešení, včetně předpokládané formy smluvního zajištění. Pokud vše půjde bez potíží, mohly by první nové vlaky vyjet už příští rok.

Ve Středočeském kraji vyjedou nové vlaky

Ve Středočeském kraji vyjedou nové vlaky

„Řekli jsme si možnosti a úskalí, která jsou při volbě dalšího postupu nutno zohlednit. Zcela zásadní míru rizika do celého procesu vnáší nejistota týkající se projektů modernizace a elektrizace tratí, a to včetně implementace zabezpečovacího systému ETCS. Přestože existují informace a časové harmonogramy rozvoje železniční infrastruktury v příštích letech, jejich realizace v navržených termínech je značně nejistá,“ vysvětluje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy s tím, že modernizace, resp. obnova flotily vlaků nasazovaných ve Středočeském kraji, je naprostou nutností. „Řešení by měla IDSK dodat do konce února příštího roku.“

Konkrétní možnosti obnovy železničních vozidel, v tomto případě vozidel pro 70 až 120 cestujících, které jsou na regionálních linkách nasazovány nejčastěji, zcela zásadním způsobem ovlivňuje několik zásadních faktorů. „Jsou jimi volba vhodné trakce těchto vozidel a jejich dostupnost na trhu, plány na rozvoj železniční infrastruktury, smluvní možnosti objednatele v rámci stávajícího smluvního kontraktu – v tomto případě kraje a finanční náklady,“jmenuje Petr Borecký.

Na mnoha regionálních tratích jezdí motorové jednotky řady 814 (Regionova), anebo jejich technický předchůdce, vozy řady 810 (RegioMouse). V případě elektrifikovaných tratích (nejč. páteřní) je provoz zajišťován průběžně modernizovanými, patrovými jednotkami řady 471 (City Elefant). „Zejména motorové vlaky nesplňují požadavky na cestovní komfort, provozní výkon, rychlost anebo nízké provozní náklady. Zároveň jsou kvůli svému stáří na hraně své životnosti a je tak nutno se intenzivně zabývat otázkou jejich včasné postupné obnovy, neboť stávající kontrakt s majoritním dopravcem s výraznějšími investicemi do obnovy vozidel nepočítá,“ konstatuje Petr Borecký.

 „V současné době polská firma PESA Bydgoszcz vyrábí 10 motorových jednotek pro 120 cestujících (známé jako Regiosharky). Tyto jednotky byly dopravcem České dráhy již zadány do výroby. Očekávaný termín dodání a nasazení do plného provozu předpokládáme v prosinci 2023 na tratích z Prahy do Berouna přes Rudnou a z Berouna do Rakovníka. Nahradí stávající Regionovy,“ připomíná Petr Borecký.

Zásadní obměnu kraj připravuje pro linku S4 Praha – Kralupy – Ústí n. L., kde se počítá s nahrazením City Elefantů novými elektrickými jednotkami pro 240 cestujících, známé spíše pod obchodním názvem RegioPanter. „Elefanty bychom chtěli použít pro navýšení kapacity a zkrácení intervalu na trati Praha – Lysá nad Labem po dokončení její modernizace v roce 2025. Stávající dosluhující vozidla nasazovaná na lince R41 Praha – Kolín – Kutná Hora by měla být z většiny vyřazena,“ míní Petr Borecký. V kraji by mělo být celkově nasazeno 22 nových RegioPanterů, očekávaný termín nasazení je prosinec 2024. „Aktuálně jsou předkládány materiály orgánům kraje, po jejichž schválení bude s dopravcem uzavřen příslušný dodatek smlouvy na pořízení těchto vozidel.“

V současné době Středočeský kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace IDSK zajišťuje veřejnou železniční dopravu v objemu dopravních výkonů zhruba 16,1 mil. km ročně. Roční náklady na železnici pak jsou 2,4 miliardy korun.