Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Středočeský kraj chce finančně podpořit vědomostní soutěže žáků

Středočeský kraj chce finančně podpořit vědomostní soutěže žáků

9. 1. 2023

Středočeský kraj chce i v letošním roce podpořit pořádání vědomostních soutěží. V roce 2023 by jich mělo být ve středních Čechách celkem 20, což představuje realizovat bezmála 400 jednotlivých kol soutěží a přehlídek pro zhruba 120 000 žáků. Pro Středočeský kraj je v programu MŠMT alokována částka ve výši 2 miliony korun, kraj se bude podílet částkou minimálně 222 tis. Kč. 

Středočeský kraj chce finančně podpořit vědomostní soutěže žáků

Středočeský kraj chce finančně podpořit vědomostní soutěže žáků

Dotace od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) budou podle této výzvy poskytovány na realizaci soutěží, které přispívají k naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. „Vědomostní soutěže rozšiřují základní znalosti, podporují a motivují talentované a nadané žáky a navazují na rámcové vzdělávací programy daného oboru vzdělání. Jsme rádi, že žáci základních a středních škol v našem kraji se do soutěží zapojují a dosahují velmi dobrých výsledků. Jako Středočeský kraj jsme připraveni organizaci soutěží finančně podpořit, a to i s vědomím, že částka může být kvůli vyšším cenám vstupních nákladů vyšší než v minulých letech,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a školství Milan Vácha.

Mezi vědomostní soutěže patří například matematická, biologická či dějepisná olympiáda nebo jazykové olympiády. Koordinaci okresních a krajských kol soutěží každoročně zajišťuje Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje prostřednictvím oddělení mládeže a sportu. V průběhu celého školního roku 2022/2023 bude organizováno 20 soutěží, tj. cca 388 jednotlivých kol soutěží a přehlídek, z toho 340 kol oblastních a 48 kol krajských. Předpokládaná účast v roce 2023 je cca 121 tis. žáků. Na organizačním zajištění v jednotlivých okresech Středočeského kraje pracuje 50 organizátorů z řad škol a školských zařízení a dalších subjektů. Středočeský kraj je primárním garantem realizace programu ve školách a školských zařízení na úrovni okresních a krajských kol.