Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje

29. 11. 2013

na 9. zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje, které se uskuteční dne 9. 12. 2013 od 10 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5
Návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje

 

 

 

Navržený program zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje

1.

Úvod

2.

Volba ověřovatelů

3.

Volba mandátové a volební komise; návrhové komise

4.

Schválení zapisovatelů

5.

Schválení programu

6.

Finanční záležitosti

a)      

Plán investic Středočeského kraje na rok 2013 – změna č. 2

b)     

Návrh rozpočtu Středočeského kraje na rok 2014

c)      

Střednědobý rozpočtový výhled Středočeského kraje na roky 2015 – 2018

d)     

Dotace Ministerstva financí ČR na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá obcemi a krajem v rámci řešení krizové situace při povodních po vytrvalých deštích v červnu 2013 – poskytnutí neinvestičních účelových dotací obcím SK

e)      

Schválení odůvodnění k veřejným zakázkám v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění

f)      

Náhrada ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům Zastupitelstva Středočeského kraje, kteří nejsou v pracovním, nebo jiném  obdobném poměru

g)     

Rozpočtové opatření č. 401/04/2013 – poskytnutí finančního daru kraje Policii ČR – Krajskému ředitelství Středočeského kraje a HZS Středočeského kraje

7.

majetek

 

Bezúplatná nabytí nemovitostí

a)      

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Sadská

b)     

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Velká Víska

c)      

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Horoměřice

d)     

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Libčice nad Vltavou

e)      

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Tismice

f)      

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Sadská 2

g)     

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Vlašim

h)     

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Všešímy

i)       

Bezúplatné nabytí nemovitosti v k.ú. Kostelec nad Labem

j)       

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Klecany, k.ú. Lhota u Dřís a k.ú. Husinec

u Řeže

k)     

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Unhošť

l)       

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Zahořany u Berouna

m)    

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Poučník

n)     

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Nymburk

o)     

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Králův Dvůr

p)     

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Žerčice

q)     

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Mančice u Rašovic

r)      

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Němčice u Kolína

s)      

Budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Mělník

t)       

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Podbrdy

 

Bezúplatné převody nemovitostí

u)     

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Bořeňovice a Býkovice u Bořeňovic

v)     

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Všestudy u Veltrus

w)    

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Jesenice u Sedlčan

x)     

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Obříství

y)     

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Petrovice u Sedlčan a k.ú. Kojetín

u Petrovic

z)      

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Dobřejovice

Aa)

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Chrustenice

Ab)

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Václavy

Ac)

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Osečany

Ad)

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Křenice u Prahy

Ae)

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Chrustenice

Af)

Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Jankov

Ag)

Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Úvaly u Prahy

Ah)

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Zdiměřice u Prahy

Ai)

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Srby u Tuchlovic

Aj)

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Horní Jirčany

Ak)

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Přelíc

Al)

Budoucí bezúplatný převod částí pozemku v k.ú. Stará Boleslav

Am)

Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Štiřín

An)

Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Odolena Voda a k.ú. Dolínek

Ao)

Budoucí bezúplatný převod pozemku v k.ú. Braškov

 

Úplatná nabytí nemovitostí

Ap)

Úplatné nabytí pozemku v k.ú. Březové Hory

Aq)

Úplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Březové Hory

Ar)

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Čelákovice

As)

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Chlístovice u Pertoltic

At)

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Řitonice

Au)

Úplatné nabytí pozemků pod silnicemi v k.ú. Sedlec u Benátek nad Jizerou

Av)

Úplatné nabytí pozemků pod silnicemi v k.ú. Křečovice u Neveklova a k.ú. Daleké Dušníky

 

Úplatné převody nemovitostí

Aw)

Prodej pozemku v k.ú. Brandýs nad Labem

Ax)

Prodej pozemku v k.ú. Roztoky u Prahy

Ay)

Prodej pozemku v k.ú. Čím

Az)

Prodej pozemku v k.ú. Květnice

 

Vzájemná darování a směny nemovitostí

Ba)

Budoucí bezúplatný převod a budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Hostomice pod Brdy

Bb)

Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Beroun

Bc)

Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Kojetice u Prahy

8.

školství

a)      

Předfinancování závěrečných plateb projektů příspěvkových organizací Středočeského kraje realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

b)     

Předfinancování projektů škol zřizovaných Středočeským krajem realizovaných v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy

c)      

Navýšení rozpočtu kapitoly 05, ÚZ 001 

d)     

Revokace usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 74-5/2013/ZK ze dne 24. 6. 2013 Rozpis finančních prostředků kapitoly 05 – soutěže MŠMT ČR 

e)      

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem 

f)      

Návrh na uzavření smlouvy o zajištění účasti středočeské výpravy na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. – 24. 1. 2014 v Kraji Vysočina

g)     

Odpis nedobytných pohledávek škol a školských zařízení

9.

Zdravotnictví

a)      

Protialkoholní záchytná stanice v Příbrami – dotace na provoz v roce 2014

b)     

Rozpočtové opatření č.  346/07/2013 - navýšení upraveného rozpočtu příjmů z pronájmu majetku SČK na rok 2013 Zdravotnické záchranné služby SČK

c)      

Informační zpráva o hospodaření nemocnic založených Středočeským krajem za rok 2012

d)     

Iktové centrum - Oblastní nemocnice Kladno, a. s.

e)      

Iktové centrum - Oblastní nemocnice Příbram

10.

sociální věci

a)      

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov „Na Terasách“ Rataje, poskytovatel sociálních služeb

11.

Regionální rozvoj a evropská integrace

a)      

Aktualizace Zásad územního rozvoje

b)     

Aktualizace Zásobníku projektů k 31.10.2013

c)      

Středočeský Fond cestovního ruchu a podpory podnikání 2012 - změny, část 4

d)     

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst 2012 – obec Olešná

e)      

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst 2012 – Libež

f)      

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst 2011 – změny v rámci projektů

g)     

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst 2012 – změny v rámci projektů

h)     

Schválení seznamu projektových žádostí doporučených k financování v rámci 3. kola výzvy globálního grantu pro oblast podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) ve Středočeském kraji

i)       

Fond Středočeského kraje pro podporu absorpční kapacity obcí – DSO Kanalizace a voda Křivoklátsko

12.

DOPRAVA

a)      

Dodatek č. 12 přílohy č.1 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje

13.

Životní prostředí a zemědělství

a)      

Obec Středokluky –  projekt „Parčík v Chaloupkách“

b)     

Poskytnutí příspěvků dle schválených „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“

c)      

Vyhodnocení soutěže pro obce Středočeského kraje „My třídíme nejlépe“ v roce 2013

d)     

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje do roku 2015 – změna 2013

e)      

Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje za rok 2012

14.

Kultura a památková péče

a)      

Koncepce podpory památkové péče ve Středočeském kraji na období 2014-2016

b)     

Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku kultury

15.

RŮZNÉ

a)      

Přísedící Krajského soudu v Praze – volba

b)     

Žádost o vyjádření předsedkyně Krajského soudu v Praze k navrženému kandidátovi na funkci přísedícího u tohoto soudu

c)      

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 3. 9. 2013 do 18. 11. 2013

d)     

Harmonogram zasedání Zastupitelstva SK na I. pololetí roku 2014

e)      

Podpora obcí a občanských sdružení v rámci aktivit proti rozšíření letiště Vodochody

16.

DISKUZE, vystoupení občanů Středočeského kraje

17.

ZÁVĚR