Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Informace hnutí STAN z 9. Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 9. 12. 2013

Informace hnutí STAN z 9. Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 9. 12. 2013

16. 12. 2013

Zastupitelé se vyjadřují nebo upozorňují na následující:
Informace hnutí STAN z 9. Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 9. 12. 2013

Informace hnutí STAN z 9. Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 9. 12. 2013

Odkaz: Návrh programu na zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 9. 12. 2013
http://1url.cz/uB6z
 
 
 
 
OBSAH:
 
1. Bod programu Zastupitelstva SK č. 6b - Návrh rozpočtu Středočeského kraje na rok 2014
Pozměňovací návrh usnesení
TZ - Středočeský kraj nemá na nutné investice 
 
2. Bod programu Zastupitelstva SK č. 9c -  Informační zpráva o hospodaření nemocnic založených Středočeským krajem za rok 2012
Doplnění usnesení
 
3. Bod programu Zastupitelstva SK č. 9a – Protialkoholní záchytná stanice v Příbrami
Upozornění
 
4. Bod programu Zastupitelstva SK č. 15e – Podpora obcí a občanských sdružení v rámci aktivit proti rozšíření letiště Vodochody
TZ - Letiště Vodochody – Farizejský přístup socialistů a komunistů
 
5. Bod programu zastupitelstva SK č. 15d – Harmonogram zasedání Zastupitelstva SK na I. Pololetí roku 2014
Upozornění
 
 
 
1. Bod programu Zastupitelstva SK č. 6b - Návrh rozpočtu Středočeského kraje na rok 2014
 
Pozměňovací návrh usnesení
 
Důvodová zpráva: 
Středočeský fond rozvoje obcí a měst se symbolickou částkou 100 milionů korun neplní účel, ke kterému byl zřízen. Jeho otevření v roce 2014 je možno vnímat jako účelové v souvislosti s komunálními volbami. Za situace kdy Středočeský kraj nemá dostatek prostředků na zajištění funkcí ve své působnosti, je vhodné částku 100 milionů korun použít k posílení kapitoly 04 Doprava a zajistit veřejnou dopravu a opravy silnic
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Středočeského kraje po projednání
 
I.  s c h v a l u j e:   Přesun částky 100 milionů korun z kapitoly 08 Středočeský fond rozvoje obcí a měst do kapitoly 04 Doprava, 30 milionů korun na provoz veřejné silniční dopravy a 70 milionů korun na opravy silnic.
 
Návrh nebyl přijat
 
TZ - Středočeský kraj nemá na nutné investice 
 
Středočeský kraj nemá na nutné investice 
 
Středočeské zastupitelstvo dnes schválilo schodkový rozpočet na rok 2014.
Zatímco běžné výdaje kraje narostou o téměř půl miliardy, dochází ke značnému krácení na straně investic, které jsou plánovány pouze ve výši 350 milionů Kč. „Ukazuje se, že Středočeský kraj má vážné finanční problémy, které se vyhrotí v roce 2014. Kraj plánuje, že vyčerpá veškeré rezervy, že na konci roku nebude mít na účtech ani korunu. Rovněž se ukazuje, že megalomanské investice do nemocnic jsou černou dírou. Ztrátový provoz nemocnic bude kraj v příštím roce dotovat částkou 175 milionů Kč, dalších 220 milionů musí dát do investic a to nepočítá s neproplacenými fakturami, které jsou v nemocnicích alespoň za 100 milionů Kč a na které nemocnice nemají.“ konstatuje předseda klubu zastupitelů TOP 09 a STAN Ing. Věslav Michalik (STAN) a dodává „ Středočeskému kraji bohužel nezbývají prostředky na to, aby se postaral o další věci, o které se starat má, jako jsou opravy silnic, domovy důchodců či střední školy.“
 
Ing. Věslav Michalik, CSc., (STAN), předseda klubu zastupitelů 
mobil: 602 352 387
e-mail: vmichalik@email.cz
 
 
2. Bod programu Zastupitelstva SK č. 9c -  Informační zpráva o hospodaření nemocnic založených Středočeským krajem za rok 2012
 
Doplnění usnesení
 
Důvodová zpráva: 
Vzhledem k tomu, že nemocnice Benešov, Kladno, Mladá Boleslav a Příbram jsou dlouhodobě ztrátové, je nutné, aby Středočeský kraj jakožto vlastník těchto nemocnic přijal nebytná opatření s cílem zlepšení jejich hospodaření. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Středočeského kraje po projednání
 
u k l á d á  Radě kraje jako orgánu valné hromady jednotlivých nemocnic, aby přijala personální a organizační změny ve vedení nemocnic s cílem minimalizovat jejich ztrátovost a zlepšit jejich hospodaření.
 
Návrh nebyl přijat
 
 
3. Bod programu Zastupitelstva SK č. 9a – Protialkoholní záchytná stanice v Příbrami
 
Upozornění
 
Zastupitelé TOP09 a STAN upozorňovali na nerovný přístup Středočeského kraje k jednotlivým záchytným stanicím. Na základě následné diskuse hejtman navrhl stažení tohoto bodu z programu.
 
 
4. Bod programu Zastupitelstva SK č. 15e – Podpora obcí a občanských sdružení v rámci aktivit proti rozšíření letiště Vodochody
 
TZ - Letiště Vodochody – Farizejský přístup socialistů a komunistů
 
Letiště Vodochody – Farizejský přístup socialistů a komunistů 
 
Na jednání středočeského zastupitelstva dne 9. 12. 2013 navrhla vládnoucí ČSSD vyslovit podporu obcím a občanským sdružením vystupujícím proti rozšíření letiště Vodochody. KSČM k tomu vydala stanovisko, že komunisté podporují vše, co je proti letišti Vodochody. Bohužel, dělají to až v době, kdy už Středočeský kraj nemůže nic ovlivnit, protože své stanovisko již dávno vydal. „V minulých letech, kdy obce, města i občanské iniciativy žádaly vedení Středočeského kraje o podporu, vládnoucí ČSSD a KSČM nehnuli ani prstem.“ říká Petr Holeček (STAN), starosta Kralup nad Vltavou, a dodává „Když jsem v roce 2009 předložil středočeským zastupitelům k podpisu petici, kterou vydalo hnutí STOP letišti Vodochody, ve které žádaly obce zastavení tohoto soukromého projektu, tak se pod tuto petici nepodepsal ani jeden zastupitel zvolený za KSČM a ČSSD, z nichž řada sedí v zastupitelstvu dodnes.“ Náhle procitnutí přišlo až tehdy, kdy se mezi odpůrce výstavby zařadil hejtman Řihák. Výsledek je takový, že když mohli něco ovlivnit, tak nedělali nic. A jsou velmi aktivní tehdy, kdy už Středočeský kraj nemá faktické možnosti cokoli změnit.
 
Petr Holeček, krajský zastupitel (STAN)
Mobil: 777 798 184
e-mail: petr.holecek@mestokralupy.cz
 
Ing. Věslav Michalik, CSc., (STAN), předseda klubu zastupitelů 
mobil: 602 352 387
e-mail: vmichalik@email.cz
 
 
5. Bod programu zastupitelstva SK č. 15d – Harmonogram zasedání Zastupitelstva SK na I. Pololetí roku 2014
Upozornění
 
Zastupitelé TOP 09 a STAN podávali návrh na změnu usnesení na 2. zasedání Zastupitelstva kraje dne 11. 12. 2012 – Harmonogram jednání zastupitelstva jedenkrát měsíčně, tento návrh nebyl přijat.
Na dnešním jednání Zastupitelstva byl schválen harmonogram zasedání Zastupitelstva SK jedenkrát za dva měsíce.
 
 
Ing. Věslav Michalik, CSc.
předseda klubu krajských zastupitelů TOP 09 a STAN
mobil: 602 352 387
e-mail: vmichalik@email.cz