Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Na budově úřadu zavlála vlajka sokolská

Na budově úřadu zavlála vlajka sokolská

26. 10. 2022

Na budově Krajského úřadu Plzeňského kraje připomíná vlajka České obce sokolské Památný den sokolstva. Jde o připomínku 160. výročí založení sokolské organizace. Slavnostní vyvěšení vlajky se konalo za účasti náměstka hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Josefa Bernarda, náměstka pro oblast dopravy Pavla Čížka a starostů sokolských žup působících na území kraje.

Na budově úřadu zavlála vlajka sokolská

Na budově úřadu zavlála vlajka sokolská

Předcházelo mu přijetí významných hostů na krajském úřadě a diskuse o úloze, významu a činnosti sokolstva v rámci plzeňského regionu. Účastnili se ho Miroslav Kroc, starosta „Sokolské župy Rokycanovy“, Iva Bartovská, starostka „Sokolské župy Plzeňské“, Jindřich Schovanec, starosta „Sokolské župy Šumavské“ a další zástupci tělocvičných jednot.

Náměstek hejtmana Josef Bernard poděkoval všem župám za jejich obětavou práci, která přináší zdraví, radost z pohybu a života všem generacím. „Sokol je apolitickou organizací, která udělala mnohé pro rozvoj naší země. Přeji jí, aby prošla stejnou renesancí, jako se to podařilo skautu,“ řekl s připomenutím faktu, že první olympijští vítězové vzešli právě ze Sokola. Starostům sokolských žup přislíbil, že je Plzeňský kraj připraven vyslyšet jejich požadavky a pomoci s udržením jejich činnosti v regionu.

„Velmi si vážíme pomoci Plzeňského kraje prostřednictvím vyhlašování dotačních titulů. Jsou pro nás přímou finanční pomocí při pořádání sportovních soutěží. Naposledy jsme tak mohli uspořádat Sokolskou Plzeň Sokol GYM 2022,“ zdůraznil Pavel Strejček, náčelník Sokolské župy Plzeňské.

Letošní památný den je pak o to významnější, že je zároveň připomenutím 81. výročí dne, kdy zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, krátce po svém vstupu do protektorátu (27. září 1941), zahájil faktickou likvidaci obce sokolské. Sokolové tímto aktem vzpomínají na padlé bratry a sestry ve 2. světové válce i na členy spolku, kteří obětovali svůj život v řadách československých legií bojujících za vznik samostatného státu, stejně jako na sokoly a sokolky z řad 3. odboje.

Významným dnem České republiky se den 8. října stal v roce 2019. I dnes Sokol funguje stejně jako v minulosti podle své základní myšlenky – jde mu o harmonický rozvoj osobnosti po stránce fyzické i duševní, je hybatelem sportovních a kulturních aktivit všude, kde působí. Sokol prošel nelehkou dobou. Snahy ukončit jeho činnost zažil během protektorátu i v padesátých letech, kdy jej tehdejší ÚV KSČM zakázal. K znovuzaložení obce sokolské došlo až v roce 1990.
 

 

Autor: Václav Cinádr

Fotoalbum