Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Zaostřeno na rozvoj krajského zdravotnictví po všech stránkách

Zaostřeno na rozvoj krajského zdravotnictví po všech stránkách

12. 5. 2021

Zaostřeno na rozvoj krajského zdravotnictví po všech stránkách

Zaostřeno na rozvoj krajského zdravotnictví po všech stránkách

Život obyvatel Pardubického kraje ve třetím tisíciletí většinou začíná v porodnicích našich nemocnic, kde se jen loni narodilo 4 330 dětí. "V ten okamžik se otevírá celý jejich život, ve kterém chceme, aby byli spokojeni a zdraví v každém věku, a my s nimi. A právě proto je důležitým tématem krajského zdravotnictví vytváření přátelského, vlídného prostředí a kvalitní a specializované péče pro období potíží a nemoci našich spoluobčanů, i pro těžké chvíle, které se v našich životech mohou objevit," říká náměstkyně hejtmana Pardubického kraje pro zdravotnictví Michaela Matoušková, které jsme se zeptali:

Vy jste už začala pracovat na tom, abychom v Pardubickém kraji měli všude potřebné specialisty, kteří dnes tolik chybí. Kdy se na to můžeme těšit?

Mým velkým přáním je, aby se nejrůznější obory a oblasti péče o naše spoluobčany ve zdraví i v nemoci rovnoměrně po celém kraji prolínaly, doplňovaly se a navazovaly na sebe svou dostatečnou a rovnoměrnou obslužností, a to od prenatální péče až po péči paliativní a hospicovou. Ne každý má to štěstí, že se narodí zdráv a je po celý život zdráv. A naše společnost se musí postarat i o ty, kteří toto štěstí nemají, tedy o těžce nemocné, a to od nejnižšího po nejvyšší věk, i v jejich domácím prostředí. Je to péče, která je poskytována nejen samotnému nemocnému, ale i pečujícím, kteří jsou často jejich nejbližší a kteří si procházejí těžkou životní situací. Velmi úzce proto chceme spolupracovat se sociálním sektorem, abychom občanům našeho kraje mohli nabídnout přívětivé prostředí a řešení pro všechny obtížné situace. Proto chceme co nejdříve zadat zpracování nové koncepce zdravotnictví Pardubického kraje, která toto vše bude obsahovat a podle které se všechny nedostatečnosti začnou postupně napravovat.

Cílem posílit celé spektrum péče v celém jeho území a propojit všechny obory činnosti ve zdravotnictví tak, aby si každý občan našel péči a službu, kterou potřebuje, a měl ji dobře dostupnou. Rádi bychom rovněž podpořili vysoce specializovaná pracoviště, a posílili ta, o kterých víme, že jsou jedničkou ve svém oboru v našem kraji. 

Co tomu bude předcházet?

Ze všeho nejdříve musíme popsat a zpřehlednit území Pardubického kraje hlavně co se týká rovnoměrného pokrytí zdravotnickou péčí nejrůznějšího typu a rozsahu; od péče o těhotné ženy, přes pediatrii - péči o děti, praktické lékařství, ambulantní specialisty, akutní péči (to jsou naše krajské nemocnice) až po následnou, rehabilitační péči a paliativní péči. A nesmím zapomenout na prevenci. Všechny tyto oblasti se musejí propojit a navazovat. Proto přemýšlíme i o vytvoření - odborně řečeno - 'multidisciplinárních' týmů v organizacích zřizovaných Pardubickým krajem a Nemocnici Pardubického kraje. Tyto týmy odborníků budou užitečné v tom, že když například budeme hospitalizovat člověka s vážným zdravotním problémem, který se prolíná do sociální oblasti a dalších různých typů péče, můžeme už na začátku jeho zdravotního problému konzultovat, co bude dál, tedy návaznou péči, a zajišťovat ji v mnohem větší šíři a intenzitě, než doposud.

Můžete uvést příklad?

Například v nemocnici akutní péče nám odoperují pacienta se zlomeným krčkem. Už v té době se členové odborného týmu domluví na dalším procesu, který pacient návazně podstoupí, a konzultují jej s ním i s jeho rodinou. Jedná se například o naplánovanou skladbu rehabilitační a celé následné péče. Tým řeší otázky, zda pacienta převezeme do Hamzovy léčebny, nebo někam, aby dobře a rychle zrehabilitoval, a nikoliv, aby se teprve po návratu z nemocnice sháněl rehabilitační zařízení a čekal několik týdnů. S rodinou budeme hovořit o tom, kam se po rehabilitaci bude vracet. Pokud to bude znamenat i to, že bude pacient po operaci nebo například po těžkém úrazu dále výrazně omezen v pohybu a v sebeobsluze a doma bydlí ve třetím patře, domlouvají další postup se specialisty v sociální oblasti a řeší i další pomoc pro jeho rychlé začlenění do běžného života.

Kdy se na takový přístup můžeme těšit?

Než začneme tvořit onu návrhovou a prováděcí část koncepce zdravotnictví Pardubického kraje, potřebujeme přesně analyzovat, v kterých místech a regionech máme málo nejrůznějších specialistů, nebo kde nejsou vůbec, kde máme takzvaná bílá místa. To znamená, že nejdříve zjistíme, kde nám chybí specialisté a lidé dalších odborností nejen v rámci krajského zdravotnictví, akutních nemocnic a krajem zřizovaných příspěvkových organizací, ale i soukromých zařízení a ambulancí.

Odborníci následně navrhnou řešení a také jaké aktivity a postupy musíme uplatnit pro to, abychom pro tato místa našli a udrželi lékaře a specialisty. Oni se v území stávají součástí životů obcí a měst, ve kterých svoji praxi a péči vykonávají. Proto je potřeba spolupracovat i se starosty a celou samosprávou a pomoci vytvořit zázemí pro ně i pro jejich rodiny, aby mohli a chtěli v daném území zůstat. Dosud to v rámci celé ČR nikdo takto podrobně nesledoval a napříč jednotlivými odbornostmi se nijak nespolupracuje. Proto nám zadání této koncepce musí schválit ministerstvo zdravotnictví a já se těším, že se do ní budeme moci brzy pustit.

Zmínila jste i zaměření na prevenci....

Samozřejmě, protože před všemi nemocemi nás může ochránit prevence, která bude dalším stěžejním tématem celé koncepce, bude zasahovat do oblastí zdravého životního stylu, pohybových aktivit a sportu, volnočasových a dalších aktivit, které tvoří značnou náplň našich životů a naše zdraví přímo ovlivňují. Tento projekt v oblasti akutní péče naváže a obohatí již fungující projekt Přátelské nemocnice a připravujeme do něj ještě další aktivity.

Michaela Matoušková, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje pro zdravotnictví (STAN)

Autor: Jana Rosenbergerová