Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj POZVÁNKA NA KRAJSKÝ VOLEBNÍ SNĚM dne 21.4. 2011

POZVÁNKA NA KRAJSKÝ VOLEBNÍ SNĚM dne 21.4. 2011

29. 3. 2011

P O Z V Á N K A

 

 
 
                         NA KRAJSKÝ VOLEBNÍ SNĚM
    který se koná ve čtvrtek 21. 4. 2011 od 15.30 hodin 
               v kulturním domě ve  V R A C L A V I 
 
Návrh programu jednání:
 
1. Zahájení a schválení programu sněmu, jednacího, volebního a hlasovacího řádu sněmu.
2. Schválení moderátora sněmu,zapisovatele a ověřovatele zápisu.
3. Politická informace, informace o novinkách v zákoně o RUD, ve veřejné správě, financování obcí a měst a o nových normách, které se připravují na úseku veřejné správy – vystoupení hostů.
4. Informace o fondech EU a k novému rozpočtovému období na r.2014 -2019.
5.  Krajské volby 2012,seznámení s dokumentem dohody  s TOP 09.
6. Interní otázky hnutí STAN (fungování hnutí, parlamentní, krajská a interní agenda, Stanovy hnutí, statut registrovaného příznivce).
7. Vyslovení podpory kandidátů pro volby na celostátní sněm.                                                                                                                                                    
8. Volba mandátové, návrhové a volební komise.
9. Stanovení počtu členů krajského výboru.
10. Volba předsedy krajského výboru.
11. Volba místopředsedů krajského výboru.
12. Volba členů krajského výboru.
13. Volba delegátů na celostátní sněm.
14. Diskuse a různé.
15. Usnesení a závěr.
 
Prosím o potvrzení účasti do 18.4. na
 
e-mail:mokrejs.f@seznam.cz,
případně na mobil:602 341 430  
 
V Morašicích dne 29. 3. 2011
 
Mgr. Hana Štěpánová  
 
předsedkyně krajské organizace 
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Pardubického kraje
 
 
Poznámka:
 
- účast maximálního počtu delegátů (registrovaných příznivců a členů) je nutná
- pozvánka je adresována rovněž vedení hnutí STAN a předsedovi poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové &předsedovi hnutí STAN Petrovi Gazdíkovi a poslancům a poslankyním za STAN v kraji
- dokumenty k jednání budou účastníkům předány na místě

Autor: Hana Štěpánová