Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Kraj hospodařil v roce 2013 v černých číslech. Bez chyb a nedostatků

Kraj hospodařil v roce 2013 v černých číslech. Bez chyb a nedostatků

30. 5. 2014

Pardubice – Radní kraje dnes odsouhlasili návrh účetní závěrky a závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2013, které jim předložil hejtman Martin Netolický.
Kraj hospodařil v roce 2013 v černých číslech. Bez chyb a nedostatků

Kraj hospodařil v roce 2013 v černých číslech. Bez chyb a nedostatků

Hospodaření kraje skončilo v loňském roce v kladných číslech ve výši 552 milionů korun.  Ve finanční rozvaze se pozitivně projevily vyšší příjmy ze sdílených daní. „Podařilo se nám dosáhnout i úspor ve výdajích, tyto prostředky jsou již využívány na realizaci dalších evropských projektů a investiční akce, ale také například na dopravní obslužnost či opravu silnic,“ shrnul závěrečný účet hejtman Martin Netolický.
     Účetní závěrku předloží ke schválení ještě zastupitelstvu, plní tím povinnosti dané vyhláškou. „Přezkum hospodaření ze strany Ministerstva financí dopadl na výbornou. Kontroloři konstatovali, že jsme se starali o krajské finance bez chyb a nedostatků a nevidí ani žádná rizika do budoucna,“ seznámil s výsledky kontroly hejtman Martin Netolický. 
Závěrečný účet za rok 2013 bude po odsouhlasení Zastupitelstvem Pardubického kraje zveřejněn na úřední desce Pardubického kraje a na webových stránkách www.pardubickykraj.cz