Hlavní stránka Regiony Pardubický kraj Aktuality Pošta byla na venkově vždy jedním z center styku lidí s lidmi a s celým světem

Pošta byla na venkově vždy jedním z center styku lidí s lidmi a s celým světem

29. 10. 2011

Takzvaná optimalizace poštovních služeb je možná pro Českou poštu s.p. finančním krokem vpřed, ale pro lidi na venkově se to jeví z mého pohledu spíše jako krok zpět.

 

Naše obec Morašice vždy patřila k těm pokrokově smýšlejícím. Radní asi tak před 140 lety rozhodli o stavbě nové školy. Dále brzy poté k nebývalým vymoženostem vesnice přibyla i budova zdravotního střediska, kterou  postavil pan doktor na vlastní náklady. Samozřejmě když radní mysleli na vzdělanost obyvatel a jejich zdraví, tak ani pošta nesměla chybět. Ta se stala místem styku se světem. Bylo možné koupit si známku, poslat dopis, odeslat telegram, zatelefonovat si. Vesnice se díky těmto službám postupně stávala centrem dění i pro ty menší nejbližší vesničky v okolí v době, kdy auto bylo vzácností a veřejná doprava prakticky neexistovala. Nikdo se nemusel složitě dopravovat až do Litomyšle.  Když se začtu do kroniky, dýchne na mne oprávněná pýcha našich předků, kteří si vážili toho nového, pokrokového, toho, co máme široko daleko jen my, toho, co si vybudovali a zřídili sami.
Nyní již nežijeme způsobem jako naši předkové. V každé rodině máme nejméně jedno auto a  v každé druhé počítač s internetovým připojením. Nebráníme se pokroku a změnám. Přesto ale stále platí, že vesnice se školou, zdravotním střediskem a současnou poštovní úřadovnou patří i dnes k té „střediskové“, nebo spádové. Ráno se k nám sjedou žáci z  vesniček z okolí, přijedou pacienti k lékařům a někteří z nich společně s našimi důchodci se hemží na poště. Slovo hemží je odpovídající, protože v ranních hodinách spěchající spoluobčan nemá šanci hodně rychle věci vyřídit, fronta čekajících vypovídá o všem. Pošta, tak jak ji známe s provozovnami na venkově v dnešní podobě, stále žije a je využívána.  Nevidím jediný důvod, proč by to takto nemělo úplně stejně pokračovat dále, když to funguje.
A proč vlastně potřebujeme na vesnici poštu v době, kdy píšeme SMS, e-maily, využíváme datové schránky a elektronické bankovnictví? Na venkově, ale samozřejmě i ve městě,  žije i dnes mnoho lidí, kteří tyto komunikační kanály nepoužívají. Ráno jdou tak jako dříve na poštu s dopisem, koupit si noviny, nechat dobít kredit na mobil, vybrat peníze, vyzvednout si doporučený dopis atd. Když je zavřeno v obchodě, mohou si tu nakoupit drobné věci denní potřeby. Pro tyto služby nemusí vyjíždět do města. Spojení hromadnou dopravou ostatně  není ideální.
 Když jsem se dověděla o optimalizaci poštovních služeb a o možnosti zrušení poštovní úřadovny třeba i u nás, vzkypěla ve mně krev předků. Vzpomněla jsem si na vyprávění babičky, jak kdysi i její rodiče byli nadšeni z existence poštovní služebny a my bychom o ni měli v budoucnu možná přijít !!! Do některých vesnic tato již konkrétní zpráva o změnách přišla jako rána z čistého nebe. Česká pošta s.p. neinformovala samosprávy o svých záměrech a začala rovnou jednat. Prozatím se to týkalo jen „zkušebního vzorku“.  Naší vesnice se to zatím nedotklo. Naštěstí se vzedmula vlna odporu ze strany STAN (Starostové a nezávislí), SMS (Sdružení místních samospráv) a SMO (Svaz měst a obcí) a nastalo vyjednávání a kladení požadavků vůči vedení České pošty s.p.
V této době již téma optimalizace poštovních služeb není pojmem úplně neznámým. Proběhl i pilotní projekt České pošty s.p. „Partner“, který byl na počátku července 2011 vyhodnocen. Jednotlivé změny byly známkovány jako ve škole. Průměrné známky jsou vesměs vcelku líbivé, ale zdá se, že ne zcela objektivní. „Pan učitel“ velmi přivíral oko a byl shovívavý. Z názorů starostů, kteří prováděli rovněž hodnocení, v mnoha případech vyznívá postesknutí nad tím, že pokud je „nová úřadovna pošty“ zřízena na obecním úřadě a pokud služby pošty poskytuje paní účetní, dochází občas ke kumulaci práce pro poštu a obec. Úřadovna v obchodě je prý přijatelná, ale ani ona neposkytne všechny služby jako plnohodnotná úřadovna pošty dosud. Vesměs starostové dále poukazovali na fakt, že lidé, převážně důchodci a ženy na MD, si po jmenovaných změnách nemohou vybírat peníze z účtů vedených Poštovní spořitelnou. Pokud za touto službou vyjedou do města, tak tam i většinu peněz utratí. Tím bude docházet k většímu strádání prodejen a služeb na venkově, k jejich nerentabilitě a možná i postupnému zániku. A jsme zase v  začarovaném kruhu. Nefungující služby na venkově, z toho plyne úbytek lidí z venkova, z toho plyne prodražování služeb (např. provozní náklady na 1 žáka ve škole, provozní náklady na 1 občana na vodovod, na čistírnu odpadních vod atd.), z toho plyne větší přesun financí z obcí na provoz školy, vodovodu a do čistírny, z toho plyne méně peněz na investice a opravy, z toho plyne horší vzhled vesnice………… 
Jsem možná v tomto případě hodně pesimisticky naladěná, ale přesto se my, představitelé obcí,  musíme zasadit o to, aby na venkově zůstaly přinejmenším služby pošt srovnatelné kvality jako dosud. SMS požaduje lepší informování samospráv ze strany České pošty s.p., dále informovanost občanů letáčky, předání harmonogramu plánovaných změn a rovněž zachování všech stávajících služeb České pošty s.p. Dne 13. září 2011 měla proběhnout další schůzka mezi Českou poštou s.p., Sdružením místních samospráv a Svazem měst a obcí, kde měly být věci řešeny dále.
 Na venkově žije sice méně obyvatel na jednom místě, ale přesto nejde, aby jim bylo všechno „zoptimalizováno“ v jejich neprospěch.
Stále musím opakovat svůj  slogan: Venkov je krásné místo, žijí zde stejně  šikovní, chytří a skvělí lidé jako ve městě a měli by mít  stejná práva.  Musejí to ale stále světu připomínat a žádat o tato nezpochybnitelná  práva nahlas.                                                                       
                                                        Mgr. Hana Štěpánová
                                                    starostka Morašic (okres SY)

Autor: Hana Štěpánová