Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Více podpory pro nové stomatology v kraji? Schváleno!

Více podpory pro nové stomatology v kraji? Schváleno!

23. 4. 2024

Krajské volby se blíží. Neklamnou předzvěstí je narůstající intenzita přestřelek (Naštěstí jen slovních. Zatím…) mezi koalicí a opozicí na jednání krajského zastupitelstva.

Více podpory pro nové stomatology v kraji? Schváleno!

Více podpory pro nové stomatology v kraji? Schváleno!

To pondělní mělo projednalo přes 80 bodů. Ještě před schválením programu se odehrála delší a dosti ostrá diskuse mezi poslankyní Mračkovou (ANO) a koaličními zastupiteli Kulhánkem, Balatkou a Jalovcem (všichni STAN) ohledně nedávné konference o budoucnosti našeho kraje ReVIZE. Zatímco zástupci koalice argumentovali pozitivními ohlasy, odbornou úrovní příspěvků, skvělou organizací celé akce a potřebou vytvořit společnou krajskou vizi pro budoucnost a rozvoj kraje, paní Mračková se zaměřila na cenu welcome drinku, náklady na realizaci akce, které byly z převážné části hrazeny z příspěvků sponzorů, nebo kritiku skvělého občerstvení, jež ovšem zajišťovaly krajské střední školy v rámci praxe svých žáků.


Bez problémů byl schválen materiál zabezpečující posílení prevence duševního zdraví u dětí a mládeže v kraji. Kraj na to vyčlenil 1,2 mil. Kč, které budou rozděleny do několika projektů. Jejich potřebnost vyplynula z nedávno uskutečněného průzkumu Národního ústavu duševního zdraví mezi žáky 9. tříd ZŠ, v rámci nějž bylo zjištěno, že alarmujících 40 % z nich vykazuje příznaky středně těžké až těžké deprese, 30 % pak má projevy silných úzkostných stavů.

V oblasti zdravotnictví byla upravena pravidla podpory pro nové stomatologické ordinace. Krajskou dotaci tak nyní budou moci čerpat až další dva noví stomatologové, kteří začnou pracovat jako zaměstnanci již podpořené ordinace. Byla schválena modernizace urgentního příjmu karlovarské nemocnice. Na velkou investiční akci, která kromě demolice tří stávajících, již nevyhovujících objektů přinese i výstavbu dvou nových pavilonů, do nichž se přesune onkologie, interna, kardiologie a další primariáty, kraj spolu s dotací IROP vynaloží více než půl miliardy. Výstavba začne už letos a skončí v roce 2027.

Jako tradičně schvalovalo zastupitelstvo i rozmanité dotace na pořádání společenských akcí a podporu celoroční činnosti. Plných 10 mil. Kč tak poputuje do Nadace FILM-FESTIVAL na organizaci 58. ročníku mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, z programu na podporu profesionálních sportu budou čerpat HC Energie Karlovy Vary (3 mil. Kč) a HC Baník Sokolov (2 mil. Kč). Rada kraje z tohoto programu již „přiklepla“ peníze pro VK Karlovarsko (600 tis. Kč) a FB Hurrican Karlovy Vary (430 tis. Kč). Dostalo se i na profesionální umělecké soubory, kde si alokaci rozdělí karlovarský symfonický orchestr (4 mil. Kč), mariánskolázeňský Západočeský symfonický orchestr (3,4 mil. Kč) a Západočeské divadlo Cheb (2,6 mil. Kč). Město Mariánské Lázně získalo příspěvek 1,25 mil. Kč z krajského rozpočtu na vzdělávání žáků z Ukrajiny.

Cykloturisty jistě potěší výstavba dalšího úseku páteřní Cyklostezky Ohře. Jde o část na východním okraji Karlových Varů mezi Dalovicemi a Všeborovicemi. I když jde jen o necelé 2 kilometry trasy, náklady mohou dosáhnout až 45 mil. Kč. Cyklostezka tu totiž vede komplikovaným terénem, což vyústí v nutnost výstavby lávky přes Vitický potok a nevšední atrakce v podobě devítimetrového tunelu.
K příštímu jednání se zastupitelé sejdou 24. června.