Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Vyjednávání ve prospěch malých obcí

Vyjednávání ve prospěch malých obcí

15. 6. 2021

V těchto dnech se dojednává operační program IROP 2021-2027 (Integrovaný regionální operační program) s alokací více jak 122 miliard korun. IROP je pro obce zásadním programem, který se zaměřuje na veřejná prostranství, školy a školky, hasiče, komunitní centra, památky, veřejnou infrastrukturu cestovního ruchu, chodníky, cyklostezky, silnice atd. V programu mají svou osu a alokaci i místní akční skupiny (tzv. MASky), což je pro obce další možnost, kterou mohou využít. Zapojení se do připomínkového řízení a co největší tlak na Ministerstvo pro místní rozvoj ve prospěch malých obcí je tedy pochopitelný. 

Vyjednávání ve prospěch malých obcí

Vyjednávání ve prospěch malých obcí

V rámci posledního připomínkového řízení vedeného Sdružením místních samospráv ČR, které ve vyjednáváních zastupuji, se například podařilo získat pro obce více peněz na podporu sociálního bydlení, dále také na cyklostezky, kde došlo k navýšení z 2,6 miliard na 3,7 miliardy korun. To považujeme za velký úspěch. Stále trvá naše snaha v programu podpořit i hasičské záchranné sbory dobrovolných hasičů, které v rámci integrovaného záchranného systému (IZS) pravidelně zasahují (JPO II a III, nikoli jen profesionální JPO I). Zde jsme prozatím uspěli pouze v rámci specifického cíle pro MASky, kde je však bohužel podstatně méně prostředků, a stále doufáme, že se podaří otevřít možnost čerpat i v rámci cíle zaměřeného přímo na IZS, kde jsou dnes pouze profesionální hasiči (JPO I). Zatímco ti již kvalitní zázemí mají, na nižší jednotky se zapomíná. Často mají ve špatném stavu nejen své základny, ale také techniku, která bývá zastaralá. Bohužel zatím není vůle státu ani generálního ředitelství HZS s tím něco dělat. 

Nyní také bojujeme o navýšení finanční alokace pro MASky v rámci připravovaných programů EU. Právě teď je vhodná doba, kdy by měli být zástupci obcí aktivní ve svých MASkách, případně v rámci aglomerací „ITI“, kam spadají. Příprava strategií poběží do letních měsíců. Je to výjimečná doba, kdy se obce mohou podílet na nastavení směřování rozvoje svého regionu a také rozvojových projektů ve své obci.

S přípravou technických dokumentací a projektů je třeba začít hned, neboť první výzvy, kde budou obce moci žádat přímo, se chystají již na přelom roku 2021/2022. První výzvy na MAS budou zhruba o půl roku později. V každém případě bude třeba předkládat plně připravené projekty s minimálně podanou žádostí o stavební povolení. Ze zkušeností z předchozích programových období víme, že největší šanci na úspěch mají projekty hned v prvních výzvách programového období. 

Podoba podporovaných projektů je do značné míry známá už dnes a je dobře, že tentokrát jde ve většině programů spíše o evoluci, nikoliv revoluci, a změny jsou pro obce vesměs pozitivní. Vypadá to také, že to bude první programové období, které zahájíme vcelku včas.

Kromě standardních dotačních prostředků k nám v následujících letech přijde i poměrně značný „balík“ peněz EU určený na postcovidovou obnovu. Například v rámci Národního plánu obnovy budou moci obce již od podzimu čerpat prostředky na pozemkové úpravy, kde se podařilo vyjednat roční alokaci přes 3 mld. Kč až do roku 2030, zatímco dosud byly k dispozici necelé 3 mld. na dobu 5 let. Dále by měly mít obce možnost z NPO získat prostředky např. na superrychlý gigabitový internet do škol a na úřady, veřejné osvětlení, regionální kulturní centra, regeneraci brownfieldů, přípravu projektů či digitalizaci veřejné správy. Nově se podařilo také vyjednat 6 mld. na jesle a 9 mld. na sociální infrastrukturu.

Více než kdy jindy bude platit moudré přísloví, „kdo je připraven, není překvapen“. Přeji hodně zdaru do přípravy projektů, které se věřím v našich obcích, městech a krajích podaří přetavit do reality i bez kouzelnické hůlky Harryho Pottera.
  
Radim Sršeň,
místopředseda STAN a člen monitorovacího výboru IROP