Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Vyjádření zastupitelských klubů Koalice pro Olomoucký kraj a Starostové ProOlomoucký kraj ke kolapsu autobusové dopravy a vzniku akciové společnosti.

Vyjádření zastupitelských klubů Koalice pro Olomoucký kraj a Starostové ProOlomoucký kraj ke kolapsu autobusové dopravy a vzniku akciové společnosti.

26. 2. 2018

Olomouc, 26.2.2018 - Dnes se uskutečnilo již 9. Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje. Na zasedání byla projednávána celá řada bodů, přičemž za klíčové a naprosto zásadní považují kluby Koalice pro Olomoucký kraj a Starostové ProOlomoucký kraj body, které se přímo dotýkají občanů našeho kraje.

ilustrační foto

ilustrační foto


Dopravní obslužnost a fungování KIDSOK – kolaps linkové dopravy v Olomouckém kraji.
Kauzou, která otřásla v posledních týdnech krajem a která zasáhla především občany kraje, je zhroucení integrované dopravy. Koordinátorem je příspěvková organizace olomouckého kraje KIDSOK, jejíž ředitel byl v důsledku toho odvolán. Docházelo k absurdním situacím, kdy řidič autobusu neznal trasu své linky a zjišťoval na zastávkách od cestujících, kudy má jet.
„Překvapilo nás, že po tak rozsáhlém kolapsu zásadní veřejné služby, jakou je linková doprava, nebyl do programu dnešního Zastupitelstva Olomouckého kraje zařazen bod, ve kterém by resortní náměstek Ing. Zahradníček vysvětlil, proč ke kolapsu došlo, co dělal v minulém roce, aby mu předešel, a jaká opatření přijme, aby se situace neopakovala. Není přece možné, aby se řidiči autobusů ptali žáků, do jaké školy cestují a kam tedy chtějí zavést“ říká Mgr. Ivo Slavotínek.
Představitelé obcí, byli v situaci, kdy suplovali nefunkční autobusovou dopravu a rozváželi žáky do škol. Byla zřejmá nepřipravenost a neprovázanost takto zásadní změny ze strany KIDSOKu. „Jak bylo sděleno vedením kraje, bylo obdivuhodné nasazení pracovníků KIDSOK v měsíci lednu, kdy i po pracovní době řešili nápravu tohoto velkého pochybení. Je nasnadě, zda neměli se stejným zápalem tvořit podklady pro výběrové řízení už v roce 2016, kdy tento projekt vznikal. Nabízí se otázky, zda se nyní nezměnily podmínky vypsaného výběrového řízení, kdo bude hradit finanční dopad neefektivních spojů a přetrasování linek? Kdy se obyvatelé našeho kraje dočkají zveřejnění aktuálních jízdních řádů na autobusových zastávkách a autobusy budou podle nich jezdit. Bude to už v březnu? Možná už v průběhu jarních prázdnin se na Prostějovsku upraví jízdní řády, tak aby byly téměř shodné se stavem před 1. lednem letošního roku. Ptáme se, čeho se tímto výběrovým řízením dosáhlo?“ řekl předseda zastupitelského klubu Starostové ProOlomoucký kraj Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Nakládání s odpady – neschopnost a bezradnost vedení kraje nás nepřestává udivovat. Krátce před začátkem jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje došlo Radou kraje již podruhé ke stažení z projednávání bodu, který měl být věnován řešení nakládání s odpady v kraji. Záměrem vedení kraje je vytvořit akciovou společnost, která by tuto problematiku pro obce v našem kraji řešila. „Mám velké obavy, že předkládané řešení, do kterého má Olomoucký kraj vložit 6,6 mil. korun, není pro všechny obce a občany našeho kraje výhodné. To je pro nás naprosto zásadní, protože právě občané kraje jsou těmi, kdo v konečném důsledku vše zaplatí. Do činnosti této akciové společnosti, respektive možnost býti akcionáři společnosti musejí mít možnost zapojit všechny obce, až už samostatně či prostřednictvím svazků obcí. Dále je klíčové, aby akcionáři této společnosti byli pouze zástupci samospráv a nikoliv komerční firmy. Nakládání s odpady je klíčovou kompetencí kraje a není přijatelné, aby se pod taktovkou kraje stalo businessem pro soukromé firmy, jejichž rukojmími budou právě občané Olomouckého kraje“ říká senátorka a krajská zastupitelka RNDr. Jitka Seitlová.

Kontakty:
RNDr. Jitka Seitlová
seitlovaj@senat.cz
+420 736 491 225 (asistentka Alžběta Guryčová)

Mgr. Ivo Slavotínek
slavotinek@muvb.cz
+420 603 898 813

Ing. Radim Sršeň, Ph.D.
+420 603 578 141
radim.srsen@gmail.com

Autor: Jana Přecechtělová