Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Senioři komunikují přes WhatsApp

Senioři komunikují přes WhatsApp

29. 4. 2020

Zákaz návštěv vyhlásila většina domovů pro seniory ještě před začátkem nouzového stavu. Zvýšená opatření pro ochranu nejzranitelnější vrstvy obyvatel platí od 9. března také v Domově Alfreda Skeneho v Pavlovicích u Přerova, příspěvkové organizaci, ve kterém pečují v současné době o 77 seniorů. Ředitelce domova, Evě Machové, jsme položili pár otázek.

Eva Machová

Eva Machová

Jak vnímají opatření kvůli koronaviru vaši senioři?
Těžko nesou uzavření domova. Je jim smutno, denně se ptají, do kdy tato situace ještě bude trvat. Máme služební mobilní telefony, proto jsme mohli do těchto telefonů nainstalovat WhatsApp pro komunikaci s rodinnými příslušníky. Chceme spustit také rezervační systém pro širší skupinu rodin i blízkých přátel našich seniorů. Chceme usnadnit komunikaci tak, aby se předem domluvili. Často se stává, že lidé volají ve stejnou dobu nebo nevhodný čas, kdy třeba senioři spí nebo nejsou připravení.

Jak zvládáte chod domova po měsíci nouzového stavu?  
Máme starostí víc, než je běžné, ale zvládáme to. Musím říci, že se zaměstnanci bojí nákazy také vzhledem k případům, které byly publikovány médii. Obava se zvýšila, kdy byly popisovány situace v domovech, kde nákaza propukla. Mají sice k dispozici kontakty na odbornou psychologickou pomoc, ale ne každý chce tyto své obavy řešit s psychologem.Máme zaměstnance v pracovní neschopnosti (PN) nebo jsou doma z důvodu péče o děti (OČR), a proto není jednoduché zabezpečit všechny služby tak, jak jsme za běžného provozu zvyklí. Máme v provozu kuchyň i prádelnu, a to je dobře. Dodávka potravin funguje bezproblémově, nikdo z dodavatelů služby neomezil.
Situace je samozřejmě vyčerpávající pro všechny zúčastněné, kteří zabezpečují provoz domova, ale také pro dodavatele služeb i komodit. Sama jsem také unavená, a také si moc přeji, abych mohla být o víkendu doma, nikoli v práci. Mohu ale říci, že to u nás zvládáme.

Byli jste zásobeni ochrannými prostředky z Olomouckého kraje nebo MPSV?
Od prvního dne zajišťuji nákup všeho, co je potřeba, stejně tak jako ostatní domovy pro seniory. Některé prostředky se mi podařilo získat darem. Máme k dispozici rukavice, dezinfekci, roušky, respirátory FFP2, štíty, jednorázové ochranné pláště, čepičky, návleky na boty. Částečně naše potřeby saturuje také Olomoucký kraj. Byli jsme informováni, že v případě potřeby jsou k dispozici nachystané sety, které nám přímo předají.  MPSV avizovalo podporu organizacím, které budou mít seniory s onemocněním COVID -19.

Dostávají se k vám informace včas?
Zajištěna je denní komunikace s Olomouckým krajem: vyhodnocují pro nás Nařízení MZ ČR, usnesení Vlády ČR a tyto a další informace posílají souhrnně všem poskytovatelům sociálních služeb prostřednictvím aplikace, která je dostupná všem poskytovatelům sociálních služeb. Máme nastavené komunikační kanály s krajem i MPSV. Ochrana obyvatel postoupila dále oproti předchozím letům.  Je to pro nás podpora, kterou přijímáme s vděkem.

Co bychom potřebovali ve všech domovech?
V případě nákazy onemocněním COVID – 19 potřebujeme izolovat nemocné mimo domovy pro seniory, a to z důvodu prevence. Proto vítám vyčlenění míst v nemocnicích pro nemocné z domovů pro seniory. Hlavním důvodem případné izolace je ochrana ostatních seniorů, ale důvodem je také nedostatek zaměstnanců pro sestavení směnného provozu v případě zajištění nemocných s nákazou COVID -19.

Co vás během nouzového stavu nejvíce potěšilo?
Mile mně překvapila soudržnost lidí z obce i okolí. Chtěli pomoci a nosili nám doma ušité roušky, za což jim patří veliký dík. Jmenný výčet byl hodně dlouhý a samozřejmě mezi nimi jsou i zaměstnanci domova, kteří ihned v prvních dnech zabezpečili sebe i naše seniory prvními rouškami. Plátěných roušek nyní máme dostatek, ale přijímáme i další. Denním opotřebením i následnou údržbou, praním, se postupně opotřebovávají. Nyní už víme, že nošení roušek není otázkou 2 až 3 týdnů, ale měsíců.

 

Autor: Yveta Sommerová