Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Seminář 1000 + 1 cesta pro krajinu

Seminář 1000 + 1 cesta pro krajinu

8. 8. 2019

Na dvacet starostek a starostů se sešlo v Beňově kousek od Přerova na semináři 1000 + 1 cesta pro krajinu. Seminář přilákal zájemce o aktivní řešení problematiky sucha.

 

1000 a 1 cesta pro krajinu

1000 a 1 cesta pro krajinu

Poslankyně Ing. Jana Krutáková obeznámila přítomné s návrhy legislativních změn, které chtějí Starostové a nezávislí předložit. Právo na pitnou vodu pro každého občana republiky má mít prioritu před komerčními projekty, návrh na sjednocení MZe a MŽP, osvobození remízků od daně, které je ale nejprve nezbytné pro účely zákona definovat a další změny.

Jaká opatření v boji se suchem mohou obce provést? Jednoduše i rychle je možné najít historické cesty, které dříve spojovaly osady, obce nebo významná místa. Takové cesty lze bez větší finanční zátěže obnovit a vytvořit protierozní pás. Příkladem mohou být zatravněné cesty v obci Spálené Poříčí v plzeňském kraji, které popsal v prezentaci místostarosta Pavel Čížek.

Jednou z možností jsou také opatření pro zmírnění dopadů sucha na klima v intravilánu obce nebo revitalizace rybníků a nádrží či užívání zemědělské půdy ve veřejném zájmu.

Jak postupovat v případě odbahnění nádrží a rybníků? Na příkladu odbahnění rybníků před 10 lety a nyní ukázal JUDr. Radan Večerka, že i za relativně malé peníze lze provést odbahnění bez zbytečných průtahů a složitých procesů. S jednoduchými postupy seznámil přítomné se zkušenostmi z karlovarského kraje.

V diskuzi se probíralo téma šedé vody a jejího využití, spolu s problematikou malých domácích čističek a čističek odpadních vod. Přítomné starostky i starostové přispěli do diskuze nejen svými zkušenostmi, ale vznesli také několik dotazů, které se týkaly převážně legislativní oblasti. Mnohé z nich jsou podnětem k projednání na půdě parlamentu. 

Hnutí STAN shrnulo navrhovaná opatření v Balíčku proti suchu.

Za pomoc s organizací a poskytnutí prostor děkujeme panu starostovi Ivo Pitnerovi a místrostarostce Lence Pavlíkové z obce Beňov.  

Autor: Yveta Sommerová