Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Čistění odpadních vod šetří vodu i životní prostředí

Čistění odpadních vod šetří vodu i životní prostředí

31. 1. 2023

Obec Bousín s místní částí Repechy je jednou z nejmenších obcí v okrese Prostějov. Již delší dobu se rozhodovala, jak nakládat s odpadními vodami a zvažovala, jaké řešení bude pro malou obec se 132 obyvateli nejlepší.

Beseda v Bousíně

Beseda v Bousíně

Jednou z variant je centrální čistička odpadních vod, která by nejspíše byla ekonomickým i technickým problémem. Předběžná kalkulace na ČOV činí zhruba 32 milionů korun.  Druhou variantou, jak se s problémem odpadních vod vypořádat, je vybudování domovních čistíren. Čistění odpadních vod je jedna z možností, jak nejen šetřit s vodou, ale také šetřit životní prostředí. Kalkulace na provedení decentralizovaných čističek odpadních vod činí okolo 10 milionů korun.

Po předchozím jednání s odborníky vodoprojekční kanceláře, kteří vytvořili předběžnou kalkulaci nákladů na vybudování jak klasické ČOV, tak domovních čistíren, je finančně nejvhodnějším řešením decentrální způsob čištění jednotlivými domovními čistírnami. Proto se zastupitelstvo obce Bousín rozhodlo podniknout veškeré kroky k tomu, aby obec takovým způsobem nakládala s odpadními vodami

Dne 6. ledna 2023 proběhla v Bousíně veřejná informační schůze o variantě decentrálního čištění odpadních vod. Výstavbu domovních čističek představil Jan Jiskra, starosta obce Starkoč, kde mají domovní čističky od roku 2017. Vysvětloval také realizace, provoz, servis a následné nakládání s přečištěnou vodou. Spolu se zástupcem společnosti dodávající decentrální čističky odpadních vod pohovořili i o finanční náročnosti a o zkušenostech s realizací i v jiných obcích.

Veřejné schůze se zúčastnilo velké množství obyvatel, hlavně je zajímalo, jaká bude finanční spoluúčast, jaké budou další poplatky, jak se bude dále nakládat s přečištěnou vodou (vsakování, zalévání), jak je zajištěn servis na jednotlivých čističkách, kde všude se dají čističky zabudovat a v jaké vzdálenosti od domu nebo studny.

Podle reakcí obyvatel po úvodní přednášce předpokládáme, že se do projektu jistě zapojí více než 50% domů. „Sdružené čistírny bychom volili až v případě, kdy by nějaká okolnost bránila výstavbě čističky na některém z pozemků a bylo by vhodnější vybudovat jednu čističku pro dva nebo více domů. Ale k této variantě se spíše nepřikláníme, pokud to půjde, plánujeme ke každému domu samostatnou čističku“ dodává místostarostka Bousína Dana Minxová.

K realizaci záměru vede ještě dlouhá cesta, jako je odborné schvalování, geologický průzkum atd. Ale bousínští i repešští věří, že vše povede k dobrému konci. Po předchozím jednání na odboru životního prostředí a na odboru územního plánování jsou jim úřady nakloněny a projektu se nebrání. Pokud vše dobře půjde, budou jistě jedna z prvních obcí na okrese, která bude mít efektivní a ekologické řešení, jak nakládat se splaškovými vodami.

Autor: Alena Hálková