Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Rušení poboček a únik informací z České pošty

Rušení poboček a únik informací z České pošty

12. 4. 2023

Začnu fakty. Česká pošta má dluh ve výši 23 miliard (!) korun. Pouze za rok 2022 je pak ve ztrátě částkou 1,7 miliardy korun. Českou poštu je nutné restrukturalizovat, aby se nedostala do insolvence.

Petr Letocha

Petr Letocha

To by nás pravděpodobně čekalo už v září letošního roku. Možná jste zaznamenali, že do veřejného prostoru a médií unikl seznam poboček pošty, které se mají rušit. Tento první únik nejen že byl z podstaty věci velmi nešťastný, ale také nebyl správný. Seznam rušených poboček totiž nakonec vypadal jinak a uniklý dokument byl pouhou pracovní verzí. V důsledku tohoto úniku však ministerstvo nemělo jinou možnost než reagovat, a to v rozporu s původním plánem. Ten vypadal tak, že měla nejprve na České poště proběhnout odborná debata o rušení poboček, pak měl tento plán být schválen vládou a poté by se manažeři pošty rozjeli do regionů, kde by se starosty a primátory komunikovali důvody pro zrušení konkrétních poboček. Namísto toho tak hned den po úniku bylo učiněno rozhodnutí, že bude starostům rozeslán správný seznam, aby se vysvětlilo možné nedorozumění a nedocházelo k bezpředmětným obavám. Systém cest zástupců České pošty do regionů s vysvětlením nebyl opuštěn, naopak pět dnů po rozeslání správného seznamu byli osloveni všichni starostové a primátoři všech 113 dotčených obcí, podařilo se domluvit 97 % schůzek a téměř polovina jich v rámci oněch pěti dnů proběhla. Za rychlou reakci jsem managementu České pošty vděčný, protože taková krizová situace korunovaná únikem informací si přesně toto žádala.
Restrukturalizace České pošty je stále aktuální nutností. Česká pošta patří mezi nejstarší instituce v České republice. Její historie sahá až do 15. století. V posledních letech se však poštovní služby změnily z nezbytného nástroje pro přepravu zásilek na celostátní síť služeb, které jsou stále více digitalizované a orientované na potřeby moderní doby. V důsledku těchto změn musí Česká pošta projít transformací a reorganizací, aby se přizpůsobila vývoji a zároveň si udržela konkurenceschopnost na trhu. S rozvojem moderních technologií se zásilkový trh rychle mění a pošta musí chtě nechtě sledovat nové trendy. Poštovní služby se již dávno neomezují pouze na doručování dopisů a balíčků. Až 80 % zisků České pošty je generováno mimo její pobočky. Proto je nutné, aby Česká pošta své služby modernizovala a zlepšila svou digitální infrastrukturu, aby mohla poskytovat tyto služby svým zákazníkům.
Nikdo se ale nemusí bát, že by pošta přestala plnit svůj účel nebo přestala nabízet produkty, na které jsme zvyklí. I přes rušení poboček České pošty budou veškeré její služby zachovány. Česká pošta se totiž ocitla v nelehké situaci, protože předchozí vlády její restrukturalizaci nechávaly ležet ladem. Poštu jsme tedy museli začít řešit doslova za pět minut dvanáct. Jinak
totiž hrozilo, že žádná Česká pošta existovat nebude. V posledních letech se Česká pošta musela vypořádat s rostoucí konkurencí na trhu a také s klesající poptávkou po klasických poštovních službách. Dle oficiálních údajů zájem o tradiční poštovní služby na pobočkách klesl o 40 %. Náklady na provoz některých poboček tak začaly tvořit zbytečnou zátěž na již tak ztrátové hospodaření. Proto došlo k rozhodnutí o uzavření 300 poboček na celém území ČR. Český telekomunikační úřad takové rušení poboček umožňuje, jelikož docházková vzdálenost musí být dle nových norem pro každou obec nad 2 500 obyvatel ne dva kilometry, ale nově tři. Toto rozhodnutí se setkalo s vlnou nevole, což já osobně vnímám jako pochopitelné, nicméně Česká pošta opakovaně ujistila veřejnost, že navzdory rušení některých poboček bude stále poskytovat veškeré služby pošty a zajistí způsob, jak uspokojit potřeby zákazníků v těchto oblastech. Opravdu se ze strany České pošty nejedná o nepromyšlený či jakkoliv jinak neuvážený krok. Na 400 z nejvytíženějších poboček je možné se objednat předem z pohodlí domova a předejít tak případným frontám. Také služby eGovernmentu či eShopu České pošty a jiných online služeb jsou v oblasti digitalizace významným krokem vpřed. Zákazníci tak již mohou využívat některé poštovní služby bez nutnosti návštěvy pobočky.
Věřím, že se restrukturalizace České pošty nakonec podaří a půjde o úspěšný projekt, který zde po naší vládě zůstane občanům. Nikdy není jednoduché dělat nepopulární rozhodnutí a na nás jich v této době zbývá opravdu mnoho. Proto to musíme vnímat jako příležitost a ukázat, že i v nelehké době dokážeme přijít s konstruktivním řešením.

Petr Letocha, poslanec a člen KV STAN MSK