Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj REPORTÁŽ PSANÁ NA KOLENI

REPORTÁŽ PSANÁ NA KOLENI

15. 2. 2023

Na dnešním zastupitelstvu (hlavního) města Nová Paka po delší době něco nešlo – špatně fungoval mikrofon, ale tak nějak se to postupně samo rozchodilo.

REPORTÁŽ PSANÁ NA KOLENI

REPORTÁŽ PSANÁ NA KOLENI

 „Reportáž“ ze schůze: 
Rekonstruovaný klášter (který prakticky vstal z mrtvých za 110 mil. Kč, z toho dotace 80 mil. Kč) bude brzo zkolaudován. Dne 5. 9. 2023 bude slavnostní otevření (9. 9. pro veřejnost). Město v zásadě splňuje podmínky pro dotaci na další etapu – tzn. rekonstrukci vyšších podlaží, řádově jde o desítky milionů Kč. 
Domov pro seniory: probíhá soutěž na přístavbu, vznikne nových 30 míst, a vyřeší se ulice směrem ke škole. V rámci provozu domova pro seniory byly zvýšeny úhrady pro ubytované, což je na 90 % zákonného maxima.
MKS – město získalo dotaci ještě z končícího programového období. Ale je to komplikované, ve starém programovém došlo ke změně na poslední chvíli (5 dnů před uzávěrkou žádostí), je nutné opustit topení plynem (tedy doprojetkováváme tepelné čerpadlo). Zároveň je tu výhled na dalších 50 mil. Kč, pokud splníme podmínky nového programového období. Obecně lze financovat 50 % stavební části. Letos se musí prostavět 30 mil, to je podmínka dobíhajícího programového období. Ještě ale není vysoutěženo, bourat se začne nejdříve v létě. Cílem je celkově získat dotaci 65 mil. Kč. Pokud vše krachne, tak to město už bude muset postavit za své. 
Lomnická ulice – ani druhá soutěž nebyla úspěšná, bude třeba pouvažovat, jak změnit zadávací podmínky, aby se stavba stala pro stavební firmy atraktivní. Letos bude pokračovat oprava Ruské ulice a okolních ulic. Na obchvatu jsou práce přerušeny, je zimní přestávka. Probíhají jen přeložky plynu ve Štikově, drobné skrývky, na jaře brzo se už přeruší ulice 3. května a silnice KŮ – Pustá Proseč.
Obě městské školky usilují (s velkými šancemi) o dotaci na přístavbu další třídy. 
Kaufland (obchodní dům v ulici V Aleji) – soukromý investor usiluje už o schválení EIA. Pokud to bude úspěšné, tak letos začne výstavba, příští rok (2024) ke konci by bylo možné zahájení provozu. 
Howgh! "Dohovořil jsem“ (podle románu Karla Maye). 
Původní význam je však poněkud odlišný: Zvuk haug! napodobuje výkřik medvěda grizzlyho. Lakotové výraz používali jako zdůraznění: potvrzuji, na tomto trvám. U amerických lovců (trapperů) naopak sHowgh! znamenalo přátelský pozdrav, který byl doprovázen posunkem vztyčené pravé ruky.

Rudolf COGAN, zastupitel města Nová Paka, náměstek hejtmana

Autor: Miroslav Sazeček