Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Klášter Nová Paka, bývalý konvent pavlánů

Klášter Nová Paka, bývalý konvent pavlánů

14. 3. 2023

Blíží se kolaudace nynější fáze rekonstrukce kláštera, stane se tak v řádu týdnů. Město Nová Paka z důvodu další dotace přebírá vlastnictví a budovu Životu bez bariér vypůjčí na 15 let k poskytování sociálních služeb.

Klášter Nová Paka, bývalý konvent pavlánů

Klášter Nová Paka, bývalý konvent pavlánů

 Zastupitelstvo města právě dnes schválilo kupní smlouvu na převod kláštera do majetku města s účinností po kolaudaci. 
Další stavební práce na 400leté stavbě by měly probíhat v roce 2024. Projektová cena je 115 mil. Kč, dotace z fondů EU je možná 67 mil. Kč přes IROP od ministerstva pro místní rozvoj. Jednou z podmínek MMR byl převod kláštera na město, druhou stavební povolení. A je samozřejmě třeba shánět další dotace. 
Doposavad byla proinvestována evropská dotace 27 mil. Kč na vedlejší provozní budovu, a na budovu kláštera to bylo 43 mil. Kč evropských fondů a 36 mil. Kč od Královéhradeckého kraje (Nová Paka zaplatila 50 mil. Kč ze svého). 
Rozhodující (a neocenitelná) samozřejmě byla práce rodiny Fučíkových, my ostatní jsme jen drobní služebníci odkazu našich předků. Služebník služebníků Božích nebo (řidčeji) sluha služebníků Božích (latinsky servus servorum Dei) je jeden z titulů používaných římskými papeži, a to od 1. ledna 595, kdy jej svým listem zavedl papež Řehoř I. Veliký. Za našich životů bude klášter i chrám zachován, vlastně zásadně obnoven.

Rudolf COGAN, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

Autor: Miroslav Sazeček