Hlavní stránka Regiony Královéhradecký kraj Co se děje vedle kostela v Nové Pace?

Co se děje vedle kostela v Nové Pace?

2. 12. 2020

Horečná stavební činnost kolem staré školy u kostela na Masarykově náměstí vzbudila nový rozruch.

Co se děje vedle kostela v Nové Pace?

Co se děje vedle kostela v Nové Pace?

Město tam zahájilo stavbu nízkoprahového centra pro děti a mládež. Tato akce je první etapou rekonstrukce objektu školy vedle kostela. Tu město získalo darem od kraje se záměrem, že ji postupně vrátí dětem. Spodní dvě patra jsou z roku 1721. Horní patra byla přistavěna v roce 1889 a objekt tehdy také získal svůj novorenesanční vzhled.
Město má zpracovaný projekt rekonstrukce celé budovy od architektonického ateliéru Atakarchitekti. Ta má v budoucnu sloužit převážně jako pobočka Domu dětí a mládeže a spolkový dům. Rádi bychom však na ni v příštích letech získali další dotace, které by nám pomohly s financováním.
Na nízkoprahový klub se již podařilo dotaci získat. Po rekonstrukci Komenského ulice a výstavbě terminálu je to již třetí akce ve východní části centra, na kterou v posledních letech město vytěžilo dotaci od Evropské unie. Ve výběrovém řízení na zhotovitele zvítězila firma B.C.M. company z Vrchlabí s cenou 16.192.556 Kč. Dotace z EU bude 90 % této částky. Stavba by měla být zprovozněna do konce příštího roku.
Klub vznikne na místě přístavby v Mikulášské ulici a v cca 50 % přízemí budovy školy. Přístupová cesta bude mezi kostelem a budovou. Venkovní prostor bude upraven a vznikne zde i pobytová veřejně přístupná terasa. V této první etapě proběhne i odvodnění a sanace vlhkosti severní strany objektu. Právě nezbytné podzemní a statické práce jsou pro nás největším rizikem pro termín dokončení. Na stavbě již od jejího zahájení nepřetržitě působí archeologové, kteří postupně odkrývají jednotlivé vrstvy bývalého hřbitova podél kostela. Ten zde patrně existoval již od počátků města. Právě tohoto kostela se totiž týká i první písemná zmínka o Nové Pace z 11. 10. 1357, kdy ke kostelu v Mladé Pace byl potvrzen kněz Pavel namísto zemřelého kněze Václava. Hřbitov pak byl zrušen v druhé polovině 18. století. Máme tak nyní šanci dozvědět se i něco nového o historii našeho města. Archeologické nálezy budou zpracovány archeologickým oddělením Regionálního muzea v Jičíně, kosterní pozůstatky bude zkoumat antropologické oddělení Národního muzea v Praze. Zveřejnění výsledků výzkumu lze očekávat v roce 2022. Byť je to nyní zajímavá „atrakce“ na náměstí, nemá smysl klást dotazy na archeology na místě samém, jen je to zdržuje od práce.
Po dokončení rekonstrukce a přístavby zde bude působit nízkoprahový klub, který již několik let provizorně fungoval v téže budově o patro výše. Po dobu realizace stavebních prací není provoz klubu přerušen. Nyní je klub přesunut do uvolněných prostor po Komerční bance ze strany Masarykova náměstí. Nízkoprahový klub poskytuje služby sociální prevence pro děti a mládež ve věku od 8 do 20 let. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života. Je to tedy vlastně klub pro děti a mládež, kde pod vedením zkušených instruktorů mohou účelně trávit volný čas po školní výuce. Působí hlavně preventivně a tak snižuje šanci, že se mládežníci dostanou na scestí. Důležitým aspektem je i možnost si s vedoucími probrat své životní postoje, se kterými mohou mít problém obrátit se na své rodiče. V minulých letech se činnost klubu velmi osvědčila a nové, dlouhodobé zázemí mu jistě napomůže k naplnění jeho obecně prospěšného poslání.

Josef COGAN, starosta Nové Paky

Autor: Miroslav Sazeček