Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Volby jsou svobodná možnost a válka je zločin

Volby jsou svobodná možnost a válka je zločin

29. 3. 2022

Blíží se volby do obecních zastupitelstev, ve kterých se nabízí a slibuje voličům dopracování započatých úkolů od vládnoucích uskupení a nastartování změn od stran druhých, nových nebo opozičních. Model, který je již téměř tradiční, opakoval se už osmkrát. Má to logiku, která se v prvním případě opírá o ty, jež úkoly započali, a ve druhém případě o nezapojené do probíhající správy, či tváře dokonce nové. Některé procesy správy obce jsou dlouhodobé, nelze je zvládnout během volebního období a mnohdy na ně navazují v souvislostech další. Nejde mi však o konkrétní případy, proto to zní tak obecně. Chci se tímto spíše dostat k tomu, kdo obce vede, kdo zasedá v radách a zastupitelstvech, kdo realizuje změny, které veřejnost očekává. 

Ing. Petr Krása, zastupitel města Sokolov a oblastní předseda STAN Sokolovsko

Ing. Petr Krása, zastupitel města Sokolov a oblastní předseda STAN Sokolovsko

Vše začalo v devadesátkách, bylo to nové, hledaly se cesty rozvoje a ty vznikaly „na koleni“, vedení obcí přejímali mladí, mnohdy nezkušení, ale plní chutí po změnách, vizí přeměn a možností rozvíjející se společnosti. Doba měla z dnešního pohledu „drajf“ elánu a zajisté i velké odvahy. Mnoho lokálních politiků bylo se svou správou natolik úspěšných, že své vize prosazují dodnes, ať už průběžně či s krátkým střídáním. Podíváme-li se dnes na obsazení volených pozic, tato teze tam dozajista bude.
A přestože tenkrát, dvacet, třicet let zpátky uměl vést obec málokdo, a musel se to naučit, je dnes naopak zkušenost požadavkem téměř zásadním. Nejsou to jen prázdné zásluhy, ale opravdová znalost prostředí, vazeb, souvislostí. Mnohé to urychluje, otevírá dveře, zjednodušuje. A všem zúčastněným za to díky. Dokáže to ale také potrápit. Ať už strachem z neúspěchu, zklamání voličů, či zlobě rady starších. Což vede k opatrnosti a práci v zaběhnutých kolejích se ztrátou ambicí k zásadním změnám.
Proto se domnívám, že je velmi potřebné a zdravé, aby se mísila zkušenost služebně starších s nezkušeností mladých a odvaha mladých s rozvahou zkušených. Toto praktikum spatřuji ve STANu. Když vidím kolem sebe jednotlivce zdravě nespokojené se současným stavem a chutí jej změnit, jak dvacetiletí věnují svobodný čas dění kolem sebe, jak třicetiletí jsou odhodlaní vstoupit do politiky, aby posunuli prostředí dopředu k moderní společnosti, věřím, že správnou cestou je jim dát dostatečný prostor k realizaci. Sledují nejmodernější trendy rozvoje, mají zkušenosti ze zahraničí, přicházejí s nápady, ví jak je realizovat, dost často neznají překážky. Podobně jako tomu bylo ve zmíněných devadesátkách.
Samozřejmě, konečné slovo budou mít voliči. S tím je potřeba počítat a připravit se na to. A zde je na místě vzájemná spolupráce, záštita rady starších a zkušenějších. V této kombinaci by to mohlo klapnout. V Sokolovském STANu to tak máme a já pevně věřím, že se to osvědči i jinde.

Podařilo se mi ušetřit pár řádků a prostor pro komentování souvislostí spojených se současnou válečnou situací na východě Evropy. Od konce devedasátek až do současnosti se mi podařilo procestovat asi deset států bývalého sovětského bloku, některé vícekrát. A všude jsem se náhodně potkával s obyčejnými lidmi, ptal se na cestu, seděl s nimi v hospodě, jel stopem i autobusem. Vyprávěli jsme si o snech i realitách, vždy ve vstřícných a mírumilovných atmosférách. Snad bez výjimky všichni vzhlíželi k budoucnosti v společné Evropě, nikoli z vypočítavosti, ale pro její větší spravedlivost bez despotického teroru. Poznání kultury a každodenního života obyčejných lidí patří po přírodních zajímavostech k tomu, co mě tam táhne za hranice znovu a znovu. Domnívám se, že alespoň i krátkodobé prožití rozmanitostí jiného způsobu života, dává člověku pohlížet na pestrost světa s obdivem i pokorou. Umožňuje také inspiraci z povedených věcí, byť trochu v idealizovaném duchu, transformovat do našeho života. A na druhou stranu, po porovnání, mnohé zdejší problémy považovat za malicherné.

Kéž by mohl každý svobodně poznávat svět a vnímat tak odlišnost a zachovávat tím jeho pestrost  bez násilného vnucování něčí lži a samozvanosti. Ukrajině přeji okamžitý konec utrpení Ukrajinců i násilné likvidace jejích kulturních hodnot. A uprchlíkům brzkou možnost návratu do svobodné vlasti s pocitem posílení evropského partnerství. 

Ing. Petr Krása, zastupitel města Sokolov a oblastní předseda STAN Sokolovsko

Autor: Jiří Duchek, Petr Krása