Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Staráme se

Staráme se

17. 3. 2024

Na podzim 2022 jsem na zastupitelstvu Karlovarského kraje obhájil nový projekt na sociální začleňování. Ten se věnuje třem oblastem: podpoře bydlení, předčasným odchodům ze vzdělávání a dluhům, respektive exekucím. Pro naši opozici byl tento projekt samozřejmě zbytečný, protože města v našem kraji už všechno, co je možné dělat, dělají a tohle bude stát jen peníze. Tedy slyšeli jsme tradiční kritiku vycházející z logiky "není to náš nápad, tak je to blbost". 

Staráme se

Staráme se

Přesto jsme projekt napsali, žádost podali a přes byrokratickou zatuhlost procesů krajského úřadu nakonec i spustili. Moji spolupracovníci, externisté i zaměstnanci kraje jsou opravdu skvělí. Projekt s názvem "Karlovarský kraj podporuje sociální začleňování odborně a systémově" běží. Bylo třeba vymyslet pravidla, zapojit sociální služby, založit krajský nadační fond a hlavně najít člověka, který se podpoře bydlení bude věnovat.  

Všechny tyto kroky jsme zvládli, byť nám to trvalo déle, než jsem doufal. Našli jsme skvělou kolegyni, která se zabydlování věnuje.  Navázali jsme spolupráci se sociálními službami a díky tomu se nám plní seznam zájemců o byty. O něco pomaleji se nám tvoří zásobník bytů k pronájmu, ale i to se snad změní. Máme navázáno spojení  s řadou realitních kanceláří. I nadační fond vznikl později, než jsme čekali, což kompenzuje to, že je výborně personálně obsazen a před Vánoci již přijal pravidla na podporu zabydlování. 

Toto úsilí, se nyní začíná potkávat, párovat a přinášet výsledky. Pro dvě rodiny se již podařilo domluvit nové bydlení a celkem pěti rodinám už Nadační fond Karlovarského kraje předschválil finanční pomoc.

Systém podpory bydlení i fungování Nadačního fondu Karlovarského kraje nyní pilotujeme. Do konce dubna provedeme jejich první vyhodnocení. Nástroje, které zkoušíme se podobají tomu, co přinese zákon o podpoře bydlení. Až vstoupí tento potřebný zákon v platnost, tak v našem kraji bude, i díky našemu projektu, více odborníků se zkušenostmi a vlastní praxí při řešení bytové nouze.

Ve druhé části projektu naše kolegyně - expertka pro prevenci mezigeneračního přenosu chudoby - během jednoho roku zásadně podpořila vznik a realizaci tří větších projektů. Všechny cílí na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání a podporu žáků, kteří čelí zvýšenému riziku školního neúspěchu. Projekty probíhají v Chebu, v Karlových Varech a od 1.dubna 2024 i v Kraslicích. Z operačního programu Zaměstnanost+ do Karlovarského kraje takto přiteče až 26 517 925 Kč. 

Nejhůře se nám interpretují výsledky třetí aktivity projektu, směřující ke snižování dětských exekucí. Přes ochotu vedení obcí, se kterými jsme jednali,  jsou veřejně dostupná data o vývoji exekucí nespolehlivá. Zdá se, že jejich relevanci stále ovlivňuje lidský faktor. Tedy to, jak a kdy, do rejstříku jednotlivé exekuční úřady exekuce zadávají, případně je mažou. Utěšuje nás vědomí, že velká část dětských exekucí skončí ze zákona po marném uplynutí lhůty pro vymáhání.

V neposlední řadě proběhlo několik vzdělávacích akcí na podporu kompetencí lidí, kteří se o sociální začleňování zajímají, nebo se mu věnují, včetně prezentací příkladů dobré praxe z ČR. 

Tolik tedy průběžná zpráva o našem projektu, který cílí na přerušení mezigeneračního přenosu sociálního vyloučení a ke zlepšení sociální soudržnosti v Karlovarském kraji. Staráme se o občany kraje ve spoustě dalších oblastí, ty výše zmíněné jsou z mého pohledu zajímavé, protože se jim věnují jen některé kraje v ČR.

 

Autor: Robert Pisár