Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Podzim přináší nakoupené autobusy, mediální tým a pokračující podporu zdravotnictví

Podzim přináší nakoupené autobusy, mediální tým a pokračující podporu zdravotnictví

21. 11. 2023

34. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje přineslo obsáhlou agendu. Během jednání byla projednána řada klíčových otázek týkajících se rozvoje regionu v oblasti zdravotnictví – dotačních programů, kultury, spolupráce s Ukrajinou a krajského mediálního týmu. Zastupitelé se rovněž seznámili s novými autobusy, které budou od ledna 2024 nasazeny na krajských silnicích.

Podzim přináší nakoupené autobusy, mediální tým a pokračující podporu zdravotnictví

Podzim přináší nakoupené autobusy, mediální tým a pokračující podporu zdravotnictví

Řada bodů se týkala posílení lékařského odborného zázemí regionu. Vyhověno bylo žádosti o milion korun na nákup přístrojů do nových stomatologických ordinací v Chebu nebo individuální dotace pro Karlovarskou krajskou nemocnici (KKN). Čtyři sta tisíc korun činí dotace na rozšíření ordinace praktika v Ostrově a dalších osm set tisíc obdrží praktický lékař z Dalovic. “Zastupitelé schválili více než milion korun pro KKN na zakoupení přístroje na léčbu chronických ran, další statisíce budou vynaloženy na zajištění praxe pro nového stomatologa v Karlových Varech a zvýšení kvalifikace pediatra v krajské nemocnici,” vysvětluje Antonín Jalovec, krajský zastupitel (STAN).

V oblasti kultury Zastupitelstvo schválilo dvě individuální dotace z krajského rozpočtu. První dotace ve výši 350 000 Kč byla přidělena projektu Lázně Kyselka na pokračování záchrany areálu lázeňských domů, konkrétně Jindřichova dvora. Podpora lázním umožní zajištění havarijního stavu a dalších nezbytných oprav.  Druhá dotace, dosahující celkové výše 2,5 milionu korun, byla přidělena agentuře 4K (Agentura pro kulturní a kreativní průmysly Karlovarského kraje). “Agentura 4K zajišťuje strategické projekty v oblasti, v níž se propojují technologie, výzkum a kultura. Typicky třeba design, módní návrhářství, architektura, kinematografie nebo digitální hry. Vzhledem k tomu, že jde vesměs o obory vzbuzující velký zájem mladých a kvalifikovaných lidí, je činnost agentury právě v našem kraji mimořádně přínosná,” dodává Antonín Jalovec.

Velké pozornosti Zastupitelů se domohl letos nově ustanovený mediální a komunikační tým, který má za úkol Karlovarský kraj propagovat a zlepšit jeho image. Dalším cílem týmu je prostřednictvím speciálních kampaní oslovit potenciální obyvatele, kteří by mohli v kraji zastávat klíčové profese, včetně těch, kteří kraj opustili, a vést speciální kampaně, zejména v oblasti zdravotnictví a vzdělávání.

Na poslední jednání v letošním roce se krajští zastupitelé sejdou 11. prosince, kdy se bude mimo jiné schvalovat rozpočet na příští rok.