Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Lázně a cestovní ruch: Je na čase oprášit trochu zašlý klenot kraje

Lázně a cestovní ruch: Je na čase oprášit trochu zašlý klenot kraje

28. 6. 2021

Karlovarský kraj bohužel v mnoha oblastech nepatří k premiantům, ale pokud se zaměříme specificky na oblast lázeňství a cestovního ruchu, tak patříme ke špičce v rámci České republiky. A co do počtu lůžek v lázeňství se v Karlovarském kraji nachází téměř polovina lůžkové kapacity celé ČR. Co to ale vlastně pro nás znamená?

Jan Kuchař, starosta Františkových Lázní a lídr za STAN v Karlovarském kraji

Jan Kuchař, starosta Františkových Lázní a lídr za STAN v Karlovarském kraji

Z mého pohledu především to, že jako kraj máme nesmírný potenciál k rozvoji. Máme krásnou a čistou přírodu, lesy a hory, množství krásných památek a hlavně unikátní léčebné přírodní zdroje. Kromě toho máme jen co by kamenem dohodil do Německa. A právě v téhle kombinaci – a jejím smysluplném uchopení, péči a rozvoji - se podle mého skrývá klíč k úspěšné budoucnosti kraje, která bude hrát zásadní roli v blížící se transformaci celé regionální ekonomiky.

Jak moc je ale pro Karlovarsko cestovní ruch a na něj navázané služby vlastně důležitý? Čistě ekonomicky jde o velmi zásadní odvětví. V rámci HDP tvoří téměř jednu pětinu, co se týká zaměstnanosti, mluvíme o téměř jedné čtvrtině. Což je nejvíc ze všech krajů v ČR.

A to je také důvod, proč nás pandemie Covidu a lockdowny jako kraj těžce zasáhly. Viděl jsem to jako starosta Františkových Lázní, města, které je na poskytování lázeňských služeb bytostně závislé. Pandemie nás v částech loňského roku zcela paralyzovala, a na pár měsíců se z Františkových Lázní stalo město duchů. Co ale musím ocenit, bylo semknutí a komunikace všech podnikatelů, které stále trvá, a díky tomu nastartujeme město velmi rychle směrem k normálním číslům.  A to přes to, že jsme se potýkali s drhnoucí pomocí od státu.

Jak asi všichni víme, pomoc byla velmi pomalá a složitá, navíc se zkomplikovala i formou poskytování. Ale pojďme se spíš dívat do budoucna. A zkusme si představit, co by se nejen s cestovním ruchem, ale i tím momentálně trochu zaprášeným klenotem kraje – lázeňstvím – dalo udělat.

Hned po volbách je třeba se zaměřit na koordinaci podpory cestovního ruchu, aby byla cílená a efektivnější. Máme toto odvětví velmi roztříštěné. V domácím cestovním ruchu je potřeba využít struktury krajských, lokálních a oborových destinačních agentur a řídit podporu domácího cestovního ruchu právě přes ně. Centrálně je třeba řešit incomingovou problematiku, lokálně pak tu domácí.

Naším cílem je vytvořit moderní legislativní řešení, které kromě jasného nastavení odpovědnosti na jednotlivých úrovních stanoví pravidla podnikání pro průvodce, horskou službu apod. a zejména pro sdružování finančních prostředků, aby se tyto prostředky vracely zpět do rozvoje regionu, vzdělávání zaměstnanců apod.

Je třeba začít víc podporovat lázeňství. Bohužel dosud ministerstvo zdravotnictví na něj dává méně jak 1% svého rozpočtu a je takovým otloukánkem. Přitom pokud by se zvýšila podpora a zaměřilo by se na osvětu v oblasti prevence, jistě by to mělo dopad na zdraví populace a tím by došlo i k úsporám v rezortu. To je další efekt kromě pozitivních dopadů na cestovní ruch..

Nu, čeká nás spousta práce. Ale věřím, že když mají lidé vizi a jsou ochotni pracovat, výsledky se dostaví. A kromě toho – věřím, že pozitivně dopadne očekávání rozhodnutí Výboru světového dědictví o zapsání sériové nominace Great Spas of Europe na list světového dědictví UNESCO. V této nominaci je i náš západočeský lázeňský trojúhelník a to má pro celý region obrovský potenciál. A pokud se mám přiznat, tak po sedmi letech intenzivní práce na tomto projektu bych si úspěch svého města moc přál, byla by to obrovská jistota všem investorům i podnikatelům do budoucna.

Jan Kuchař, starosta Františkových Lázní a lídr za STAN v Karlovarském kraji

Autor: Jiří Duchek, Jan Kuchař