Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Karlovarský kraj zahájil první etapu rekonstrukce Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku

Karlovarský kraj zahájil první etapu rekonstrukce Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku

4. 11. 2022

V Nejdku byla slavnostně zahájena realizace projektu „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“. V rámci první etapy dojde k rekonstrukci a rozšíření pavilonu C, kde budou po dokončení k dispozici jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje a k rekonstrukci spojovacího traktu.

Karlovarský kraj zahájil první etapu rekonstrukce Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku

Karlovarský kraj zahájil první etapu rekonstrukce Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku

„Úpravy domova MATYÁŠ vnímáme jako naprosto nezbytné, protože současné podmínky pro poskytování pobytové služby již nejsou v souladu s aktuálními požadavky na zajištění péče a soukromí pacientů. Naší prioritou je zejména vybudování jednolůžkových pokojů a několika pokojů dvoulůžkových, a to pro manželské či jiné páry. Úpravy a rekonstrukce, které jsou v plánu, povedou ke zkvalitnění života klientů, prostředí pro zaměstnance, k nižší energetické náročnosti a ke zvýšení bezpečnosti celého  areálu,“ uvedl radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár.

V 2. etapě projektu dojde k rekonstrukci pavilonů A a B a druhého spojovacího traktu. Domov pak bude disponovat celkem 84 místy pro klienty. Každý pokoj bude vybaven bezbariérovou flexibilní koupelnou s toaletou. Vyměněny budou nevyhovující výplně otvorů, počítá se také například se zateplením fasády, s rekonstrukcemi technicky nevyhovujících komunikací, rozvodů studené a teplé vody, centrálního vytápění, elektroinstalace, výtahů a dalších.     

Stavební práce se zaměří také na úpravy zázemí pro personál a ostatní provozní prostory. Místnosti budou vybaveny nábytkem, zdravotnickým a technologickým vybavením. Pozornost bude věnována i zpevněným manipulačním a parkovacím plochám, terénním úpravám a oplocení.

Celkové předpokládané náklady projektu jsou ve výši 450 milionů korun, z nichž 1. etapa by měla stát 210 milionů korun s tím, že je spolufinancována z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z programu na zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, a to částkou 52 milionů korun. Předpokládané náklady 2. etapy činí 240 milionů korun. Karlovarský kraj podal v září letošního roku žádost o dotaci na spolufinancování projektu do výzvy Národního plánu obnovy vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Maximální výše podpory by mohla činit 80 milionů korun.

Práce na 1. etapě by měly být dokončeny v listopadu roku 2023, následovat bude zahájení 2. etapy. Kompletní dokončení projektu je plánováno v březnu 2025.    

Autor: Jiří Duchek